Başlangıç > Netsis NOD Sınavları > NETSİS ONAYLI DESTEK UZMANI SINAV SORULARI (A) – Aralık 2010

NETSİS ONAYLI DESTEK UZMANI SINAV SORULARI (A) – Aralık 2010

 1.      (NE) Netsis paketlerinin kurulumu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)    Kurulum uygulaması ile, aynı anda birden fazla paketin (Personel, Temelset gibi) yüklenmesi mümkündür

b)   Netsis kurulumundan önce, veritabanı (MSSQL, Oracle) kurulumunun yapılmış olması gerekir

c)    Sunucu kurulumu sırasında, bilgisayarın internete bağlı olması gerekir

d)   Veritabanı dosyalarının oluşturulacağı dizin, program dosyalarının kopyalanacağı dizinden farklı olabilir

e)    Hiçbiri

2.      (NE) Özel Hesap Kapatma uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    Özel hesap kapatması yapılmış belgelerde değişikliğe izin verilmemesi sağlanabilir

b)   Cari hesap kartında özel hesap kapatma seçili müşteriden sadece birisinden çek alındığında özel hesap kapatma penceresi gelmiyorsa, müşterinin borç bakiyesi yoktur

c)    Cari hesap kartında özel hesap kapatma seçili müşterilerin açıkta kalan borç hareketleri yaşlandırma yöntemine göre raporlanamaz

d)   Bir cari hesabın borç hareketlerini başka bir carinin alacak hareketleri ile kapatmak mümkündür

e)    Özel hesap kapatma işlemi, belgelerin kaydı sırasında yapılabileceği gibi, daha sonra müşteri hesabı çağrılarak Özel Hesap Kapatma menüsünden de yapılabilir

3.      (NE) Firma takvimi uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    Fatura belgelerinde, hafta sonuna denk gelen bir gün vade tarihi olarak girildiğinde, vade gününün bir sonraki iş günü olacak şekilde program tarafından güncellenmesi sağlanabilir

b)   Programda tek bir genel takvim tanımlanarak, tüm cari hesaplar için takvim hesaplamaları bu takvime göre yapılabilir

c)    Birden fazla takvim tanımlanması ve bu rehberlerin cari hesaplarla ilişkilendirilmesi mümkündür

d)   Hafta sonu, resmi tatil ve dini tatiller dışında, firmanın çalışmadığı diğer günler özel tatil olarak takvime eklenebilir

e)    Hiçbiri

4.      (NE) Cari hareket kayıtlarında sağ klikte bulunan seçeneklerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a)    Diğer modüllerden girilen belgeler iptal edilebilir

b)   Seçilen hareketin entegre anahtarı izlenebilir

c)    Seçilen harekete ait muhasebe hareketleri oluşturulmuş ise, ilgili yevmiye fişi izlenebilir

d)   Müşteriden alınan müşteri çekleri ve senetlerinin listesi toplu halde izlenebilir

e)    Gridde yeralan bilgiler excel/word gibi uygulamalara gönderilebilir

5.      (NE) Farklı teslim adresi uygulaması ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)    Bir müşteriye ait farklı teslim adresleri için, istenen sayıda teslim adresi cari kartı tanımlanabilir

b)   Tanımlı teslimat adres carileri, ana müşteri hesapları ile ilişkilendirilebilir

c)    Fatura, irsaliye ve ziyaret için adres tipi belirtilerek farklı adres cari kartları tanımlanabilir

d)   Müşteriye ait farklı teslim adres cari kodları, faturada bulunan cari kod sahasındaki rehberde sağ klik yapıldığında gelen Bağlantı Cari Seçimi rehberinden seçilebilir

e)    Fatura kaydı sırasında teslimat adresi, farklı teslim adres cari kartından getirildiyse değiştirilemez

6.      (NE) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Stok modülü  Hızlı Değişiklik işlemi ile toplu olarak değiştirilemez?

                     I.            Stok Kodu

                  II.            Asgari-Azami stok seviyeleri

               III.            Nakliye süreleri

               IV.            Geçerli şube kodu

 

a)    I, II

b)   I, II, III

c)    I, IV

d)   II, III

e)    II, III, IV

7.      (NE) Ödeme emri oluşturma işlemi sırasında, aşağıdaki sebeplerden hangisi dolayı cari hesabın ödeme listesinde gelmemesinin sebebi olamaz?

a)    Ödeme emrinin oluşturulduğu döviz tipi için alacak bakiyesi yoktur

b)   Cari kartında ödeme tipi olarak nakit seçilmiştir

c)    Ödeme emri oluşturma işlemi sırasında verilen tarih aralığı için alacak bakiyesi yoktur

d)   Cari hesap için Cari/Banka tanımlaması yapılmamıştır

e)    İlgili cari hesap, ödeme emri oluşturma işleminde ön sorgulamada verilen kısıtlara uymuyordur

8.      (NE) Hareketleri aşağıdaki gibi olan carinin borçları, 31.10.2010 tarihi itibariyle vade tarihine göre yaşlandırıldığında, açıkta kalan borçlarının ortalama gecikme günü kaçtır?

Tarih Vade Tarihi Borç Alacak
01.10.2010 15.10.2010 3.000 0
02.10.2010 10.10.2010 4.000 0
09.10.2010 10.10.2010 0 2.000

a)    17

b)   18

c)    20

d)   29

e)    30

9.      (NE) Hangi borç hareketinin hangi alacak hareketiyle kapatıldığını, gecikme gün ve faiz tutarı detayı ile birlikte listeleyen rapor aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Cari hareket dökümü

b)   Borç/alacak yaşlandırma listesi

c)    Tarih aralı yaşlandırma dökümü

d)   Fatura bazlı vade farkı

e)    Yürüyen bakiyeli vade farkı

10.  (NE) Fatura belgelerinde eksi stok bakiyesi kontrolü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    İrsaliye/fatura kaydında eksi bakiyeye düşen stoklar için, işlemi kesmeden, sadece eksi bakiye uyarısı vermesi sağlanabilir

b)   İrsaliye/fatura kaydı sırasında eksi bakiye kontrolü yapılabilmesi için, çıkış yapılan depoya ait tanımlamada “Eksi bakiye kontrol” seçeneğinin işaretlenmesi gerekir

c)    Stoğun çıkışı yapılacak deponun yanı sıra, farklı depolardaki bakiyelerin de dikkate alınarak bakiye kontrolü yapılması sağlanabilir

d)   Sipariş kaydı sırasında girilen miktarın tamamı ilgili depoda bulunmuyorsa, eksi bakiye uyarısı vermesi sağlanabilir

e)    Siparişte girilen miktarın bir kısmı depoda bulunmuyorsa, bu siparişin depoda olan kısmı parçalı olarak teslim edilemez

11.  (NE) Barkod takibi için aşağıdaki seçeneklerden hangis yanlıştır?

a)    Bir stok için stok kodu, barkod 1, barkod 2, barkod 3 ve üretici kodu olmak üzere maksimum 5 barkod tanımlanabilir

b)   Faturada girilen kalemlere ait barkod basımı yapılabilir

c)    Stok kodu olarak tanımlanan bir değer, herhangi bir stoğun barkodu olarak tanımlanamaz

d)   Herhangi bir stok için tanımlanan barkod bilgisi, başka bir stok için tekrar tanımlanamaz

e)    Fatura belgelerinde stok kodu yerine, stok için tanımlanan barkod değerleri de kullanılabilir

12.  (NE) Depolar arası transfer ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)    Lokal depolar arası transfer yapılabilir

b)   Şubeler arası transfer girilebilir

c)    Sipariş bağlantılı depolar arası transfer kaydı girilebilir

d)   Girilmiş bir depolar arası transfer kaydının üst bilgilerinde sağ klikteki “Numara değişikliği” menüsü ile numarası değiştirilebilir

e)    İşemrine bağlı depolar arası transfer kaydı yapılabilir

13.  (NE) Aşağıda bilgileri verilmiş olan personelin 12. Ay için ödeyeceği gelir vergisi rakamı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Gelir vegisi dilimleri       0-8800            arası %15

                                                8801-25000 arası %20

Personelin 12. Ay için net gelir vergisi matrahı 1700 TL’dir. 11. Ay sonu itibari ile devreden gelir vergisi matrahı 8650’dir.

a)    340

b)   332,5

c)    312,5

d)   255

e)    245,5

14.  (NE) Dekont modulu, genel dekont kaydı sırasında,  girilmiş olan her bir borç ya da alacak kaydının toplamı için, cari hesaba tek satırda ters kayıt atan işlem hangisidir?

a)    Dekont son satırı  kapatma

b)   Bakiye kapatma

c)    Dekont kopyalama

d)   Tüm dekont/cari entegre kaydet

e)    Dekont detay değişikliği

15.  (NE) Tahsilde ve beklemede olan bir müşteri senedinin, müşteriye iadesi için hangi işlem/işlemler sırası ile yapılmalıdır ?

a)    Dekont modülünden senet çek iade dekontu, müşteri senetleri modülünden portföyden senet iadesi

b)   Dekont modülünden  senet/çek düzeltme dekontu

c)    Müşteri senetleri modülünden portföyden senet iadesi

d)   Dekont modülünden senet çek iade dekontu, müşteri senetleri modülünden toplu çıkış

e)    Müşteri senetleri modülünden, toplu ödeme bildirimi

16.  (NE) Muhasebe modülünde, yevmiye fişi kayıtlarının,  kendi içlerinde önce borç sonra alacak olmak üzere sıralanması için hangi işlem çalıştırılmalıdır ?

a)    Tarih bazında yeniden numaralandırma

b)   Yevmiye bilgi değişikliği

c)    Aydan aya fiş aktarımı

d)   Klasik fiş sıralama

e)    Muhasebe hesabı borç /alacak tanımlama

17.  (NE) Aşağıdaki işlemlerden hangisi entegrasyonda dekont mahsubuna düşmez?

a)    Dekont modülünden girilen çek/senet tahsil dekontları

b)   Müşteri Senet/Çek modülünden tahsile teminata ciro işlemleri

c)    Banka modülünden entegre edilen kayıtlar

d)   Üretim modülünden entegre edilen kayıtlar

e)    İade tipli satış fatura kayıtları

18.  (NE) Kayıt ve vade tarihleri aşağıdaki gibi olan çeklerin ortalama vade günü nedir?

Kayıt Tarihi                         Vade Tarihi Tutarı
10.10.2010  20.10.2010 100
10.10.2010 30.10.2010 150

 

a)      15

b)      16

c)      17

d)     18

e)      19

19.  (NE) Netsis ticari paketi içinden aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

a)      Netsis ticari paket programının sürümü ve onaylı sürüm bilgisi

b)      Veritabanı yaratılma dili

c)      İçinde bulunulan şirketin ismi ve şirket yılı bilgisi

d)     Tanımlı tüm şirketlerin şirket yılları, devir bilgileri ve şirket yıllarını içeren liste

e)      Veritabanı için alınan yedek dosyasının tarihi

 

20.  (NE) Birim fiyatı 200 TL, KDV oranı %18 olan stoktan 100 adet satılmış 2 adet mal fazlası olarak verilmiştir. Faturaya ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Mal fazlası için brüt fiyat üzerinden %18 KDV ayrılmıştır.

Sırasıyla %10 ve %5 satır iskontosu uygulanmıştır.

500 TL’lik nakliye maliyeti bulunmaktadır. Ek maliyet için %18 KDV hesaplanmıştır.

Buna göre fatura KDV matrahı nedir?

a)      15390

b)      16290

c)      16310

d)     16507,8

e)      18000

21.  (NE) Fatura uygulamalarından biri olan “Sipariş sistemi fifo metodu ile çalışsın” seçeneğinin kullanılması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a)      Sipariş bağlantılı satış irsaliyesi kaydı sırasında, sipariş numarasının her satırda sorgulanması için kullanılır

b)      İrsaliye/fatura kayıtlarında, teslimatı yapılacak siparişlerin, ilk giren ilk çıkar yöntemi ile otomatik getirilmesini sağlar

c)      Mevcut müşteri siparişlerinden otomatik olarak satıcı siparişi oluşturulmasını sağlar

d)     Sipariş kaydı sırasında fiyat olarak, ilgili stoğa ait ilk giriş fiyatını getirir

e)      Sipariş bağlantılı fatura oluşturulurken, ilgili stok için en düşük vade tarihli sipariş satırı otomatik gelir

22.  (NE) Aşağıdakilerden hangisi bilançoda gösterilir?

a)      Faiz giderler

b)      Ticari Mallar

c)      Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri

d)     Olağan Kar ve Zarar

e)      Net satışlar

23.   (NE) Stok hareketlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının oluşması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)      Stok hareketleri sonrasında hangi hesapların çalışacağı, muhasebe detay kod tanımlamaları ile belirlenebilir

b)      Stok alış işlemleri, stok grupları bazında açılan muhasebe kodları ile takip edilebilir

c)      Alıştan iade işlemleri, stok grupları bazında açılan muhasebe kodları ile takip edilebilir

d)     Tüm stok alımlarında ve alıştan iade işlemlerinde aynı hesapların çalışması sağlanabilir

e)      Stok hesabı, alışlarda borç, satışlarda ise alacak çalışır

 

24.  (NE) Form bazı güvenlik uygulaması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

                   I.               Tek bir kullanıcı, kullanıcı grubu ya da tüm kullanıcılar için form üzerindeki bir sahaya müdahele edilememesi sağlanabilir

                II.               Tek bir kullanıcının, kullanıcı grubunun ya da tüm kullanıcıların  form üzerindeki bir sahayı görememesi sağlanabilir

             III.               Form bazı güvenlik tanımlamaları Admin kullanıcılar için geçersizdir

             IV.               Form bazı güvenlik ile grid kolonlarının gizlenmesi mümkün değildir

a)      I

b)      I, II

c)      I, II

d)     I, II, III

e)      I, II, III, IV

25.  (NE) Rapor modülünde bulunan serbest raporlar için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)      Veritabanında bulunan view’lar (görüntüler) kullanılarak raporlama yapılabilir

b)      Raporda gelecek kolonlar, kullanıcılar tarafından belirlenebilir

c)      Rapor kolon başlıkları kullanıcılar tarafından değiştirilebilir

d)     Rapordaki sayısal sahalar için ondalık bilgileri, rapor tasarımı sırasında belirlenebilir

e)      Hiçbiri

26.  (NE) Kasa kayıtları için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)      Farklı kasalar arasında para transferi yapılabilmesi için, bu kasaların döviz tiplerinin aynı olması gerekir

b)      Stok bağlantısız ve nakit ödenen faturalar kasa modülünde takip edilir

c)      Stok bağlantılı ve nakit ödenen faturalar kasa hareketlerinde izlenebilir

d)      

e)      Birden fazla kasanın aynı muhasebe hesap kodunda takip edilmesi mümkündür

f)       Vadesiz ve rotatif tipli banka hesapları ile yapılan nakit işlemler, kasa kayıtlarında takip edilebilir

27.  (NE) Nakli yekünlü olarak hazırlanmış bir faturada ikinci sayfaya geçtiğinde nakli yekün almıyorsa, sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a)      Nakli yekün satırına 48 girilmemiştir

b)      Nakli yekün açıklaması girilmemiştir

c)      Nakli yekünlü faturada numara arttırılsın parametresi işaretli değildir

d)     Kalem bilgilerindeki Tutar alanı için “toplam al” parametresi işaretli değildir

e)      Nüsha sayısı 2 girilmemiştir

28.  (NE) TBLSTSABIT tablosunda STOK_KODU sahası primary key olarak tanımlıdır. TBLSTHAR tablosunda ise foreign key olarak TBLSTSABIT tablosundaki STOK_KODU sahası tanmlıdır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      TBLSTHAR tablosunda olmayan bir kod TBLSTSABIT tablosuna işenebilir

b)      TBLSTSABIT tablosunda olmayan bir kod TBLSTHAR tablosuna işlenebilir

c)      TBLSTHAR tablosundan silinen bir kayıda ait stok kodu otomatik olarak TBLSTSABIT tablosundan da silinir

d)     TBLSTSABIT ve TBLSTHAR tabloları bağlantılı olduğu için TBLSTSABIT tablosuna girilen her kayıt TBLSTHAR tablosuna işlenmelidir

e)      TBLSTHAR ve TBLSTSABIT tabloları ilişkli olduğundan TBLSTSABIT tablosundaki herhangi bir kayıt güncellenemez

29.  (NE) Satıcıya ciro edilmiş bir çek için aşağıdaki işlemlerden hangisi/hangileri yapılabilir?

                     I.            Satıcıdan iade alınabilir

                  II.            Tahsile çıkılabilir

               III.            Karşılıksız çıkabilir

               IV.            Ödendi yapılabilir

a)      I, II

b)      I, II, IV

c)      I, III, IV

d)     I, II, III

e)      I, II, III, IV

30.  (NE) Banka modülünde tanımlı bir rotatif hesap için hesap açılışı nasıl yapılır?

a)      Rotatif kredi açma işlemi ile

b)      Repo/vadeli hesap açma işlemi ile

c)      Spot kredi açma işlemi ile

d)     Rotatif hesaba kasa, dekont ya da banka havale/EFT/virman kaydı ile borç hareketi  girilerek

e)      Rotatif kredi tipli banka hesabı bilgi amaçlıdır, rotatif krediye ait faiz hesaplaması yapılamaz

31.  (NP) Özel fiyat sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)      Aynı tarih ve fiyat grubu için farklı döviz tiplerine göre satış fiyat listeleri tanımlanabilir

b)      Bir stok için farklı fiyat gruplarına ait fiyat listesi tanımlanamaz

c)      Tanımlanan fiyat listelerinin fatura belgelerinde otomatik gelmesi için, fiyat listesinin mutlaka fiyat grubu bilgisi ile cari hesapla ilişkilendirilmesi gerekir

d)     Fatura belgelerinde, belge tarihi için geçerli fiyat listesi yerine geçmiş tarihli fiyat listesindeki fiyatlar kullanılabilir

e)      Tanımlı fiyat listesi iptal edilemez, aynı tarih için geçerli yeni fiyat listesi tanımlanmalıdır

32.   (NP) Personel Bordro modülü ile ilgili bilgilerden hangisi hatalıdır?

a)      Personellerin ücretleri farklı döviz cinslerinden değil, sadece Türk Lirası ile takip edilebilir

b)      Bankalara gönderilmek üzere, personel maaş ödemeleri için text dosyalar oluşturulabilir

c)      Tanımlanan bazı parametrelere göre, personellerin izin hakedişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulabilir

d)     Maaş artışlarının geçmiş aylardan kaynaklanan farklarının hesaplanması sağlanabilir

e)      Tanımlanan parametreler yardımıyla kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları ve raporlamaları yapılabilir

33.  (NP) Muhasebeye doğrudan aktarım ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)      Entegrasyon havuzu kullanımı kapatılabilir

b)      Bazı kullanıcıların işlemleri entegrasyon havuzuna düşmeye devam edebilir

c)      Yevmiye kayıtları, ön muhasebeden kayıt girildiği anda oluşacaktır

d)     Ön muhasebeden girilen her bir kayıt için ayrı yevmiye fişi oluşabileceği gibi, kayıtların gün bazında oluşması da sağlanabilir

e)      Hiçbiri

34.  (NP) Esnek yapılandırma uygulaması için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)      Seri takibi ile beraber kullanılamaz

b)      Yapılandırma kodları en az iki özellikten oluşmalıdır

c)      Özellik tanımlamaları(renk-beden gibi) ile stok kodları eşleştirilemez

d)     Yapılandırma kodları stoklara bağlı olmak zorunda değildir, parametrik olarak tüm stoklarda kullanılabilir

e)      Hiçbiri

35.   (NP) Fatura modülünde alış/satış irsaliyelerini toplu faturalaştırma işlemi sırasında, mallar birleşsin mi seçeneğinin pasif gelmesinin nedeni ne olabilir ?

I – Seri uygulamasının açık olması

II- Karma koli uygulamasının açık olması

III- Herhangi bir depo tanımında “lokasyon takibi yapılsın mı” seçeneğinin işaretli olması

IV- Fatura parametrelerinde satırdaki açıklama parametrelerinin işaretli olması

a)      II ve IV

b)      I, II ve III

c)      I,II ve IV

d)     II veIII

e)      Hepsi

36.   (NP) Aşağıdakilerden hangisi NetPOS’ ta desteklenmemektedir?

a)      Satış toplam tutarına ya da satış toplam adedine verilebilecek kısıtlar ile belgeye oransal ya da tutarsal  olarak belge altı iskontosu  uygulanabilir

b)      Kredi kartı ile yapılan satış sonrasında oluşan matrah hareketlerinin vadesi geldiğinde otomatik olarak dekontlaştırılarak banka, cari ya da muhasebeye kayıt atması sağlanabilir

c)      Satış toplam tutarına ya da satış toplam adedine verilebilecek kısıtlar ile müşterilerin puan kazanması ve bir sonraki alışverişlerinde bu puanları kullanması sağlanabilir

d)     Form bazı güvenlik ile istenilen sahalar gizlenebilir

e)      Ndi modülünde tasarlanan ekranlar NetPOS Kasa uygulamasında kullanılabilir

37.   (NP) Demirbaş detay kodu tanımlamada aşağıdaki hesaplardan hangisi girilmez?

a)      Sabit Kıymet Muhasebe Kodu

b)      Değer Artış Fonu Hesabı

c)      Birikmiş Amortisman Muhasebe Kodu

d)     Çalışmayan Kısım Hesabı

e)      Çıkış Hesap Kodu

38.  (NP) Trigger yazımında, istenilen koşul sağlanmadığında ekrana mesaj döndürmek için kullanılan komut hangisidir?

a)      Turnback

b)      Raiserror

c)      Stop

d)     Rollback

e)      Hiçbiri

39.  (NP) Aşağıdakilerden hangisi Satıştan Üretim Sonu Kaydı işlemi için söylenemez ?

a)      Verilen kısıtlara uyan satış faturaları/ irsaliyelerinden üretim sonu kayıtlarının otomatik oluşturulması sağlanır

b)      Her mamul için ayrı ayrı üretim sonu kaydı fişi oluşturulabileceği gibi, tüm mamuller için tek bir fişte oluşturulabilir

c)      Stok giriş-çıkış hareketlerinin oluşabilmesi için üretim sonu kayıtları ekranında “Kayıtlara Geçsin” parametresi işaretliyken “Fiş Üret” butonuna basılmalıdır.

d)     Oluşturulan üretim sonu kaydı fişlerinde bileşen miktarları değiştirilebilir

e)      Stok bakiyesi eksi  veren stoklar için üretim sonu kayıtlarının otomatik olarak oluşturulması sağlanır

40.  (NP) Depo Kontrol İşlemi hangi amaçla kullanılır?

a)      Alış/satış irsaliyelerindeki stok miktarı ile depoya giren ya da sevkiyat sırasında depodan çıkan miktarı karşılaştırarak aradaki farkı listeler ve isteğe bağlı olarak, irsaliye miktarının depodan giren/çıkan miktar olarak değişmesini sağlar

b)      Lokal bakiye raporu ile stok hareketlerinden alınan depo bakiyelerinin herhangi bir nedenden dolayı eşit olmaması durumunda, lokal depo bakiye raporunun güncellenerek, iki raporun eşitlenmesini sağlar

c)      Eksi bakiye veren depolar listelendikten sonra seçimi yapılan depolar için Devir tipli Ambar Giriş Fişi oluşturarak, depo bakiyelerinin sıfırlanmasını sağlar

d)     Sayım miktarları ile stok miktarları karşılaştırılarak eksik/fazla bakiye veren depolar için devir tipli giriş/çıkış hareketi oluşturulmasını sağlar

e)      Bir depoya ait tüm hareketlerin farklı bir depoya taşınmasını sağlar

41.   (NP) İki kalemden oluşan bir ithalat işlemi sırasında, 200 TL Navlun, 800  TL  Gümrük Vergisi ödenmiştir. İthal edilen stokların miktar ve fiyatları aşağıdaki gibidir. İthalat kapatma sonucunda stok hareketlerindeki birim fiyatlar ne olmalıdır?

Stok             Miktar                    Fiyat

A                 100                           10

B                 200                           20

a)      A= 10 ; B=20

b)      A= 10,2 ; B=20,8

c)      A= 12 ; B= 24

d)     A=13,33 ; B= 23,33

e)      A= 20 ; B=40

42.  (NP) Satın alma teklif siparişleştirme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Aynı carinin farklı teklifleri tek siparişte birleştirilebilir

b)      Teklif içindeki kalemlerden seçim yapılarak istenenlerin siparişleştirilmesi yapılabilir

c)      Aynı talebe gelen teklifler arasından istenen kalemler seçilerek siparişleştirilebilir

d)     İstenen teklif kalemi parçalanarak birden fazla sipariş oluşrulabilir

e)      Farklı carilere ait taleplere gelen teklifler birleştirilerek tek bir sipariş oluşturulabilir

 

43.  (NP) Kalite Kontrol modülünde bulunan Kalite Grup Tanımlamaları, aşağıdakilerden hangisine dikkat edilerek yapılmalıdır?

a)      Aynı satıcıdan alınan birden fazla stoğun aynı kalite grubunda yer alması

b)      Aynı personel tarafından kalite kontrolü yapılacak olan stokların aynı kalite grubunda yer alması

c)      Aynı örnekleme miktarları olan stokların aynı kalite grubunda yer alması

d)     Aynı kalite departmanında kontrol edilen stokların, aynı kalite grubunda yer alması

e)      Aynı kalite deposuna girişi yapılan stokların aynı kalite grubunda yer alması

44.  (NP) İş emri takibi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)      İş emriyle reçete saklanarak bileşenlerde değişiklik yapıldığında, bu değişiklik mamulün orijinal reçetesine de yansır

b)      Bir iş emrinin tarih/miktar sahasında değişiklik yapılması halinde, bu iş emri numarası, yarı mamüllere ait iş emirlerinin Ref.İş Emri sahasında yazıyor ise, değişikliğin yarı mamullerin iş emirlerinde de otomatik yapılması sağlanabilir

c)      İş emri girişine, ekstra bilgi girişinin yapılabileceği kullanıcı tanımlı sahaların eklenmesi mümkündür

d)     Referans iş emri numarası ile, bir mamule ait iş emri numarası ile yarı mamuller için verilen iş emirlerinin de takibi yapılabilir

e)      Aynı stoğun bir siparişte birden fazla tekrarlanması halinde, kaçıncı satırdaki stok için iş emri oluşturulduğu takip edilebilir

45.  (NP) M1 mamülü 1 adet H1 bileşeninden oluşmaktadır. H1 hammaddesinin reçetedeki kullanım önceliği 1, üretim sonu kaydındaki alternatif politikası ise “Öncelik sırasında stok bakiyesi”dir. H1 hammaddesinin alternatifleri ise aşağıdaki gibidir.

Alternatif kodu               Öncelik           Miktar                       Bakiye

H2                                    2                      1                      100

H3                                     3                      1                      300

H1 hammedesinin bakiyesi 100 iken M1 mamülünden 250 birimlik üretim sonu kaydı girildiğinde, hangi bileşenden kaç birimlik çıkış gerçekleşir?

a)      H1-250 adet

b)      H3-250 adet

c)      H1-100

d)     H1-100; H2-100; H3- 50

e)      H2-100; H3-150

46.  (NP) Bir bileşenin, bağlı bulunduğu tüm reçetelerde, farklı bir bileşen ile değiştirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

a)      Alternatif malzeme tanımlama

b)      Reçete kaydı

c)      Hammaddeden reçete düzenleme

d)     Reçete devri

e)      Planlanan bileşen değişiklikleri

47.   (NP) Koşul uygulaması için aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)      Bir müşteri için birden fazla koşul kontrol edilerek, bu koşullardaki iskonto oranlarının toplamının belgeye yansıtılması sağlanabilir

b)      Müşterinin hakettiği mal fazlası iskontosu miktarının, fatura belgelerinde girilen tüm kalemlerin toplamı üzerinden hesaplanması sağlanabilir

c)      Bir stok için fatura belgelerinde belirli miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek otomatik satır iskontosu yapılabilir

d)     Genel koşul tanımlamalarında girilen Vade Kodu ile, müşterinin fatura ödemelerini hangi ödeme planına göre yapacağı belirlenir

e)      Fatura belgelerinde girilen toplam miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek otomatik genel iskonto hesaplanabilir

48.  (NP) Cari risk takibi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Birden fazla müşterinin toplam riskinin tek bir müşteri gibi kontrol edilmesi sağlanabilir

b)      Alınan teminat mektuplarının, müşteri riskini pozitif yönde etkilemesi sağlanabilir

c)      Risk takibi yapılan öğeler/belgeler için ayrı ayrı kısıtlar verilerek, ilgili öğenin/belgenin risk toplamındaki değeri isteğe göre düzenlenebilir

d)     Fatura belgelerinde risk kontrolü ilk olarak toplamlar sayfasına geçiş sırasında yapılır

e)      Fatura belgelerinde müşteri riskleri kontrol ediliyorsa, herhangi bir müşteriye fatura girilebilmesi için, mutlaka risk tanımlaması yapılmış olmalıdır

49.  (NP) Hareketleri aşağıdaki gibi olan cari hesap için 28.02.2010 tarihi için döviz farklarını kapatma işlemi çalıştırıldığında cari hesaba işlenen hareketler ne olur? (28.02.2010 USD kuru: 1,53 EUR kuru: 2,09)

Tarih Tip Açıklama Borç Alacak Döviz Tipi Döviz Tutarı
01.01.2010 B FATURA 148,00 0,00 USD 100,00
01.01.2010 B FATURA 214,00 0,00 EUR 100,00
20.01.2010 B FATURA 217,50 0,00 USD 150,00
31.01.2010 A KUR FARKI 4,50 0,00 USD 0,00
31.01.2010 A KUR FARKI 0,00 7,00 EUR 0,00
15.02.2010 B FATURA 150,00 0,00 USD 100,00

 

a)      Döviz tipi=USD; TL tutar=15,50 Alacak; Döviz tipi=EUR; TL tutar=2 Alacak

b)      Döviz tipi=USD; TL tutar=15,50 Borç; Döviz tipi=EUR; TL tutar=2 Borç

c)      Döviz tipi=USD; TL tutar=20 Borç; Döviz tipi=EUR; TL tutar=5 Alacak

d)     Döviz tipi=USD; TL tutar=20 Alacak; Döviz tipi=EUR; TL tutar=5 Borç

e)      Döviz tipi=USD; TL tutar=3 Borç

50.  (NP) Faturalaştırılan irsaliyelerin saklanması hakkında aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

                     I.            Faturalaştırılan irsaliyeye ait stok hareketi silinmez, miktarı sıfırlanır

                  II.            Faturalaştırılan irsaliye kalemleri satış irsaliyeleri menüsünden çağrılarak izlenebilir

               III.            İhracat/ithalat tipli satış irsaliyeleri hiçbir zaman saklanmaz

a)      I, II

b)      I,II, III

c)      II

d)     II, III

e)      I, III

51.  (NM) Üretim akış  kontrol ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)      Üretim sonu kaydının, Üretim Akış Kontrol modülünden oluşturulabilmesi için, mamüle ait stok planlama kaydında üretim sonu kaydı yeri UAK olmalıdır

b)      Üretim akış kaydı girilen operasyon tamamlandığında, iş emirlerine ait üretim miktarı ve üretim bitiş zamanı belirtilir

c)      İlgili ürünün reçetesinde en azından bir operasyon UAK’a dahil olmalı ve en son gerçekleşen operasyon için son operasyon seçeneği işaretlenmiş olmalıdır

d)     Üretim akış kontrol  kaydında girilen stoklar için stok planlama kayıtlarında üretim süresi mutlaka girilmiş  olmalı

e)      Üretim akış kontrol  kaydı girilebilmesi için, iş emri kapalı olmamalıdır

52.  (NM) Ürün ağaçlarında doğrudan kullanılmayan ancak üretim esnasında sarf edilen malzemelerin, kullanılan mamullerin maliyetini etkilemesi için aşağıdaki maddelerden hangisinin/hangilerinin yapılması gerekir?

                     I.            Maliyet muhasebesi parametrelerinde “Ana Grup bazında yapılan sarflar mamüllere yedirilsin” parametresi işaretli olmalıdır

                  II.            İlgili mamul grupları için “Hammadde Sarfları Ana-Grup Bazında “ parametresi işaretli olmalıdır

               III.            Ambar çıkış fişi ile ilgili malzemelerin çıkışı yapılmalı ,hareket türü=C-üretim, Çıkış yeri=A-Ana maliyet grubu olmalı

               IV.            İlgili mamul grupları için hammadde dağıtım anahtarları “Üretim miktarları oranı “ olmalı

a)      I

b)      I, II

c)      II, III

d)     I, II, III

e)      I, II, III, IV

53.  (NM) MRP modülünde bulunan iş emri/sipariş dengeleme uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Malzeme gereksinimlerinin hesaplanması sırasında açık satıcı siparişi ve iş emirleri dikkate alınmaz

b)      Dengeleme sırasında, program tarafından gerçekleştirilen planlanan sipariş-mevcut sipariş eşleştirmelerinde değişiklik yapılamaz

c)      Planlamanın ürettiği ihtiyaçlardan hangilerinin dengelemeye dahil edileceği kısıtlarla belirlenir ve uygulanan kısıtlar bir oturum kodu ile saklanır

d)     Siparişler dengelenirken, planlanan siparişler, mevcut siparişlerin tarihleri dikkate alınarak eşleştirilir

e)      Planlanan siparişi karşılayabilen kayıtlı sipariş bulunamazsa, gereken miktarda yeni sipariş yaratılır

 

54.  (NM) Aşağıdakilerden hangisi hammaddeler için, aylık ağırlıklı ortalama yöntemine göre alınan Serbest Maliyet Ambar Raporunda, Gerçek Bakiye ile Kalan Bakiye değerlerinin farklı olmasının sebebi olamaz?

a)      Maliyet oluşturma işlemi çalıştırıldıktan sonra ilgili stok için alış faturası girilmiş olması

b)      Maliyet oluşturma işlemi çalıştırıldıktan sonra ilgili stok için satış faturası girilmiş olması

c)      Maliyet oluşturma işlemi çalıştırıldıktan sonra ilgili stok için miktarsız maliyet girilmiş olması

d)     Maliyet oluşturma işlemi çalıştırıldıktan sonra ilgili stok için lokal depolar arası  transfer fişi girilmiş olması

e)      Raporun, maliyet oluşturma işlemi çalıştırılmadan alınmış olması

55.  (NM) Aşağıdaki script kodu İş akış kayıtları koşul tanımlamalarına yazıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi gerçekleşir?

 

query = “SELECT TOP 1 STGRUP_KODU FROM TEKLIFTRAOTR WITH(NOLOCK) WHERE ” & _

        “STHAR_GCKOD=’G’ AND FATIRS_NO='” & TBLTEKLIFMAS_FATIRS_NO(0) & “‘  ” & _

        “STHAR_FTIRSIP=’C’  ” & _

        “ORDER BY SIRA”

 

NETDB.recsql(query)

 

PrmGrupKodu = NETDB.fields(0).asstring

 

NETDB.close

 

IF PrmGrupKodu = “L2” or PrmGrupKodu = “M2” THEN

   OK = TRUE

  ELSE

   OK = FALSE

END IF

 

a)      Satış Teklif kalemlerinin ilk sırasındaki stoğun grup kodu L2 veya M2 ise belge ilgili iş akış kaydına dahil edilecektir

b)      Satınalma Teklif kalemlerinin ilk sırasındaki stoğun grup kodu L2 veya M2 ise belge ilgili iş akış kaydına dahil edilecektir

c)      Satınalma Talep kalemlerinin ilk sırasındaki stoğun grup kodu L2 veya M2 ise belge ilgili iş akış kaydına dahil edilecektir

d)     Satış Teklif kalemlerinin ilk sırasındaki stoğun grup kodu L2 veya M2 ise belge ilgili iş akış kaydına dahil edilmeyecektir

e)      Satınalma Talep kalemlerinin ilk sırasındaki stoğun grup kodu L2 veya M2 ise belge ilgili iş akış kaydına dahil edilmeyecektir

56.   (NM) 1 birim Mamul üretimi için 2 birim yarımamül, 1 birim yarımamül için de 3 birim hammadde kullanılmaktadır. Bu stoklara ilişkin planlama kayıtları aşağıdaki gibidir.

Stok kodu Bildirim/Üretim Süresi Satıcı Siparişi Miktarı İş Emri Miktarı Stok Bakiyesi
Mamul 1   2 1
Yarımamul 2     10
Hammadde 3 20   2

 

Mamul için teslim tarihi 27.12.2010 olan 10 birimlik müşteri siparişi alınmıştır. Baz tarihi 30.12.2010 olarak gereksinim planlama çalıştırılmıştır. Ardından stok, mamul, sipariş ve iş emri bakiyeleri dikkate alınarak malzeme gereksinimleri hesaplandığında, hammadde stoğu için oluşturulacak satıcı siparişinin tarihi ve miktarı ne olur?

a)      Sipariş tarihi= 27.12.2010; Miktar= 2

b)      Sipariş Tarihi= 27.12.2010; Miktar=60

c)      Sipariş Tarihi= 24.12.2010; Miktar= 2

d)     Sipariş Tarihi= 24.12.2010; Miktar= 24

e)      Sipariş Tarihi= 24.12.2010; Miktar= 22

57.  (NM) Netsis Dahili Extend Raporlama (NDER) için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I-                   Hazırlanan raporlar modül menülerine Kullanıcı Raporları başlığı ile eklenebilirler

II-                Raporun hazırlanması sırasında Netsis tarafından verilen hazır fonksiyonların yanı sıra, ek fonksiyonlar bölümünden vbscript dili ile hazırlanan ek fonksiyonlar da kullanılabilir

III-             NetsisGroupBy fonksiyonu ile, belirli bir tablo ya da görüntüdeki bilgiler, seçilen sahaya göre gruplanarak listelenebilir

IV-             Raporun açılışı sırasında, veritabanındaki  bazı değerlerin otomatik olarak rapor sayfasına getirilmesi sağlanabilir

a)      I, III

b)      II, III, IV

c)      II, IV

d)     III, IV

e)      Hepsi

58.  (NM) Maliyet Muhasebesi/Maliyet Hesaplatma işleminde sorgulan Genel Safha Sayısı, aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade eder?

a)      İşçilik, amortisman, genel üretim ve diğer tanımlanan üretim giderlerinin hangi sırada mamul maliyetlerine ekleneceğinin tanımlandığı alandır

b)      Birden fazla safhadan oluşan mamul üretimi varsa, kaçıncı safha için maliyet hesaplanacağının belirlendiği alandır

c)      Maliyet ana safhaları arasında geriye dönüşler olması halinde, geriye dönüş sayısının bir fazlasının girileceği alandır

d)     Ana masraf merkezlerinin hangi sırada işlem gördüğünün girildiği alandır

e)      Maliyet hesaplama sırasında, “malzeme maliyetlerinin hesaplanması”, “mamul grupları malzeme maliyetleri”, “giderlerin maliyete eklenmesi” gibi işlemlerin hangi sırada yapılması istendiğinin girildiği alandır

59.  (NM) Perakende Analiz Değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)      01/01/2010 – 31/12/2010 tarihleri arasında prim değerlendirme sayısı 12 ise, 1 yıl boyunca 12 kez prim hesaplanacaktır

b)      Uygulamada, alış  tipli prim sözleşmeleri için prim alış faturası, satış tipli prim sözleşmeleri için prim satış faturası kesilmektedir.

c)      Nakliye, montaj vb tipteki belgelerin de ürünlerin maliyetlerine dağıtılması mümkündür

d)     Firmaların gerçekleştirdikleri alım ve satımlardan doğan prim tutarları program tarafından hesaplanarak, otomatik olarak sipariş ya da fatura belgeleri ile belgelenebilir

e)      Hizmet prim tutarlarının, prim hesaplanan ürünlere dağıtılarak ürün maliyetlerine yedirilip, maliyetlerin düşürülmesi ya da ürünlerin karlılıklarının artırılması sağlanabilir

60.  (NM) Nesnelerin ekran girişlerinde görsel bütünlüğü sağlamak açısından grid veya saha rehberleri tanımlamalarında ya da rapor amaçlı olarak kullanılacak görüntülerin (view) tanımlandığı bölüm hangisidir?

a)      Nesne Tanımlama

b)      Görüntü oluşturma

c)      Şablon oluşturma

d)     Nesne Görüntü Girişi

e)      Grid Tanımlamaları

 

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: