Başlangıç > Netsis NOD Sınavları > NETSİS ONAYLI DESTEK UZMANI (NOD) SINAV SORULARI (A) – Nisan 2011

NETSİS ONAYLI DESTEK UZMANI (NOD) SINAV SORULARI (A) – Nisan 2011

9 NİSAN 2011

NETSİS ONAYLI DESTEK UZMANI SINAV SORULARI (A)

 

1-      (NE) Aşağıdakilerden hangisi, satış faturası kaydı sırasında KDV tutarının hesaplanmamasının sebebi olamaz?

a) Stok kartında KDV oranının girilmemesi

b) Fatura kalemlerinde satır bazı KDV oranının 0 (sıfır) geçilmesi

c) KDV hariç fatura kesilmesi

d) Mal bedeli kadar satır iskontosu yapılması

e) Özel Kod-2 değeri girilerek KDV tutarının sıfırlanması

 

2-      (NE) Hareketleri aşağıdaki gibi olan stok için 15.01.2011 tarihinde yapılan sayım miktarı 190’dır. Günlük hareket bakiyesinin sayım miktarına eşitlenmesi için hareketlere işlenecek kaydın tarih ve miktar bilgisi nedir?

Tarih                   Açıklama                   Giriş   Çıkış

01.01.2011          Devir                          200

10.01.2011          Fatura                                               30

19.01.2011          Üretim                        20

 

a) 15.01.2011 tarihine 20 giriş

b) 15.01.2011 tarihine 190 giriş

c) 20.01.2011 tarihine 20 giriş

d) 20.01.2011 tarihine 20 çıkış

e) Stok bakiyesi ve sayım miktarı eşit olduğundan, herhangi bir kayıt oluşmaz

 

3-       (NE) Personel entegrasyonu yapılabilmesi için personel programında hangi tanımlamanın yapılması zorunlu değildir ?

a) Personel programında entegrasyon parametreleri tanımlanmalıdır

b) Personel sabit kartlarında detay kodları tanımlanmalıdır

c) Entegrasyon modülünden, muhasebe genel kodları tanımlanmalıdır

d) Personel sabit kartlarında, cari/muhasebe kodları tanımlanmalıdır

e) Entegrasyon modülünden, muhasebe detay kodları tanımlanmalıdır

 

4-      (NE) Kasa modülü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) TL bir kasadan girilen gelir kaydının, cari hareketlerde döviz tutarı ile oluşması sağlanabilir

b) Döviz tipi bazında kasa tanımlaması yapılabilir

c) Kasa kayıtları Netsis’in standart basımı ile ya da özel bir dizayn yardımı ile basılabilir

d) Birden fazla kasa tanımlanıp, aynı anda tüm kasaları kullanabilmek için ‘Çok Kasaya Geçme’ işlemi çalıştırılmalıdır

e) Hiçbiri

 

 

 

 

 

 

5-      (NE) Hareketleri aşağıdaki gibi olan cari hesap için 31.03.2011 tarihi itibariyle vade tarihine göre yaşlandırma yapıldığında ortalama gecikme süresi nedir?

Tarih                   Vade               Borç               Alacak

01.01.2011          20.03.2011      3.000

05.01.2011          15.03.2011      4.000

06.01.2011          19.03.2011                             2.000

a) 9 gün

b) 10 gün

c) 12 gün

d) 13 gün

e) 14 gün

 

6-      (NE) Müşteriden alınan çek, tahsil edilmek üzere banka modülünde tanımlı çek tahsil hesabına gönderilemiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çek tahsil hesabına ait muhasebe hesap kodu tanımlı değildir

b) Çekin yer kodu tahsildir

c) Çekin durum kodu Ödenmiştir

d) Banka Genel Parametrelerinde “Banka Entegre” seçeneği işaretlenmemiştir

e) Hepsi

 

7-      (NE) İrsaliye bilgileri aşağıdaki gibi olan bir şirkette, “İrsaliyeler Birleştirilsin” seçeneği kullanılarak 01.04.2011-06.04.2011 tarihleri arasındaki irsaliyeler toplu olarak faturalaştırılmak istendiğinde, kaç adet fatura belgesi oluşur?

İrsaliye No          Cari Kodu     Tarih              KDV Dahil mi           Özel Kod-1

1                           001                  01.04.2011                  Hayır              A

2                           001                  02.04.2011                  Hayır              B

3                           002                  03.04.2011                  Evet                A

4                           002                  03.04.2011                  Hayır              A

5                           002                  03.04.2011                  Evet                B

 

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

 

8-       (NE) Aşağıdaki kayıtlardan hangisi cari hesabın borç bakiyesini arttırır?

a) Cari hesap çek alındı kaydı

b) İade tipli alış faturası

c) Cari hesaba çek cirosu

d) Kasadan nakit tahsilat kaydı

e) Genel gider cari hesap fatura kaydı

 

 

 

 

 

9-      (NE) Özel hesap kapatma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bir alacak kaydı ile, tek seferde, birden fazla borç hareketi kapatılabilir

II. Özel hesap kapatması yapılmış fatura belgelerinde, kullanıcıların değişiklik yapması engellenebilir

III. Bir cari hesaba ait borç hareketi, başka bir cari hesabın alacak hareketi ile kapatılabilir

a) I

b) I-II

c) I-III

d) II-III

e) I-II-III

 

 

10-  (NE) Brüt ücreti 1000 tl, asgari geçim indirimi de 59,74 olan bir personelin net ödenecek rakamı ne olacaktır?(SGK %15, G.V %15, D.V %0,66)

a) 753.74

b) 775.64

c) 900

d) 940,26

e) 1059,74

 

 

11-  (NE) Depolar Arası Transfer işleminde program tarafından hesaplanıp getirilen fiyat hangi yöntemle hesaplanmaktadır?

a) Fatura parametrelerinde bulunan DAT maliyet sistemi parametresinde seçilmiş olan maliyet yöntemine göre bulunur

b) Stok parametre kayıtlarındaki maliyet sistemi parametresine göre bulunur

c) Stok hareketlerindeki fiyatların ortalaması alınarak bulunur

d) Stok kartındaki birinci satış fiyatı getirilir

e) Son giriş net fiyatı getirilir

 

 

12-   (NE) Üretim modülü ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

a) Serbest üretim sonu kaydı ile reçetenin standart dışı, değişik değerlerle üretilmesi sağlanabilir. Bu değişikler anlık olup, orjinal reçeteyi etkilemezler

b) Reçete kaydında işaretlenen Otomatik reçete parametresi ile, bir mamul üretimi esnasında reçetede bulunan yarı mamullerinde otomatik üretimi sağlanmaktadır

c) Üretim kayıtlarında müşteri sipariş numarası seçilerek, üretim hareketleri ile siparişler ilişkilendirilebilir

d) Anlık üretim planlama ile, üretilecek mamullerin, raporun alındığı gün itibariyle malzeme gereksinimleri, bugünkü stok değerlerini dikkate alınarak hesaplanabilir

e) Üretim firelerinin stoktan düşülmesi için mutlaka fire oranlarının reçetede belirtilmiş olması gerekir

 

 

 

 

 

 

 

13-  (NE) Kullanıcı program yetkileri tanımlama menüsünde Muhasebe modülü altında gelen “Muhasebeleşmiş evrakların yönetimi” yetkisi hangi işleme yetki vermektedir ?

a) Entegrasyon havuz sistemi kapatılsın ve muhasebeye doğrudan aktarım yapılsın parametreleri işaretli olduğunda muhasebeleşmiş evraklar üzerinde silme ve düzeltme yapılabilmesine

b) Yevmiye fiş kaydı ekranında, sağ klik yapıldığında gelen işlemlerin yapılabilmesine

c) Seçenekli aktarma ile oluşturulan yevmiye fişleri üzerinde düzeltme yada silme yapılabilmesine

d) Entegrasyon havuz sistemi kapatıldığında, muhasebeye doğrudan aktarım yapılabilmesine

e) Resmi defter basımı yapılmış fişler üzerinde değişiklik yapılabilmesine

 

 

14-   (NE) Rapor modülü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Firmalar kendilerine özel olarak hazırlanan raporları Serbest Rapordan alabilirler

b) İlişkisel Serbest Rapor ile, birden fazla tablo veya görüntü birbiriyle ilişkilendirilerek yeni raporlar hazırlanabilir

c) Kullanıcının istediği içerikteki rapor formatı, istenilen sıralama ve kısıtlama seçeneği ile hazırlanabilir ve bu format saklanabilir

d) Ek Analiz raporları, programda bulunan bilgi dosyalarının bir veya birkaçının birleşmesiyle ve bazı hesaplamaların yapılmasıyla oluşur

e) Extend ile veritabanından çekilen bilgilerde değişiklik yapıldığında, bu değişiklik veritabanındaki ilgili sahada da otomatik olarak yapılır

 

 

15-  (NE) Aşağıdakilerden hangisi Stok Kod Değiştirme işlemi için yanlıştır?

a) Tanımlı bir stok kodu yeni bir kod ile değiştirilebilir

b) Tanımlı bir stoğun hareketlerinin daha önceden tanımlanmış farklı bir stoğa aktarılması sağlanabilir

c) İşlem sonrası eski kodun silinmesi sağlanabilir

d) Eski koda ait reçete kayıtları yeni stoğa aktarılır

e) Hiçbiri

 

16-  (NE) MSSQL veritabanı üzerine Netsis Temelset, Personel ve Demirbaş paketleri için sunucu kurulumu yapılırken aşağıdakilerden hangileri gerçekleşir?

I. SQL server’da TEMELSET, DEMIRBAS ve  PERSONEL kullanıcıları oluşturulur

II. Registry’de Ticari, Demirbas ve Personel isimli anahtarlar oluşturulur

III. Kurulum dizinine program dosyaları kopyalanır

IV. Paketlere ait MDF ve LDF dosyaları, kurulum uygulamasında verilen dizinine kopyalanır

a) I-III

b) II-III

c) II-III-IV

d) III-IV

e) I-II-III-IV

 

17-  (NE) Netsis transfer modülü ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Excel dosyada bulunan yeni cari sabit bilgilerinin TBLCASABIT tablosuna aktarılması

b) Text dosyada bulunan yeni cari sabit bilgilerinin TBLCASABIT tablosuna aktarılması

c) TBLCASABIT tablosunda bulunan cari hesap isimlerinin text dosyaya aktarılması

d) Mevcut cari hesap isimlerinin text dosyada düzenlenen yeni hesap isimleri ile değiştirilmesi

e) Bir veritabanındaki TBLCASABIT tablosunda bulunan kayıtların farklı bir veritabanındaki TBLCASABIT tablosuna aktarılması

 

18-  (NE) Hızlı yöntemle amortisman hesaplanan bir demirbaş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İlk yıl amortisman ayrılmaz

b) Normal yerine hızlı yöntem kullanıldığından demirbaş daha kısa sürede itfa olur

c) Hesaplamalarda, verilen amortisman oranının 2 katı kullanılır

d) Amortisman, her yıl sabit kıymetin alış fiyatı üzerinden hesaplanır

e) Demirbaş için her yıl aynı tutarda amortisman hesaplanır

 

19-   (NE) İş emri takibi için aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) İş emrine bağlı reçete kayıtlarında yapılan değişiklikler, mamulün orijinal reçetesine de yansıtılır

b) İş emirlerinin hangi müşteri siparişine istinaden açıldığı takip edilebilir

c) İş emrine bağlı bir üretim kaydı ile, iş emirlerinde girilen miktardan fazlası üretilebilir

d) Depolar arası transfer fişlerinde bulunan reçete getir fonksiyonu ile, iş emrinde geçen mamulün reçetesi kalem bilgilerine taşınabilir

e) Bakiyesi kalmış fakat üretilmeyecek olan iş emirleri kapatılarak, kalan bakiyelerin raporlarda dikkate alınmaması sağlanabilir

 

20-  (NE) Defter-i Kebir basımında, yevmiye madde numaralarının basılması için hangi işlem yapılmalıdır ?

a) Tarih bazında yeniden numaralandırma yapılmalıdır

b) Yevmiye defteri, resmi basım parametresi işaretli olarak alınmalıdır

c) Yevmiye bilgi değişikliğinden, yevmiye madde numarası kaydedilmelidir

d) Klasik fiş sıralama yapılmalıdır

e) Yevmiye kontrol çalıştırılmalıdır

 

21-  (NE) Döviz takibi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Dövizli kayıt girilebilmesi için öncelikle ilgili güne air kur bilgilerinin girilmesi gerekir

b) Dövizli girilen kayıtlarda, TL tutarlar program tarafından hesaplanır

c) Bir stok için farklı döviz tipleri ile kayıt girilebilir

d) TL olarak girilen çekler, cari hesap hareketlerine döviz tutarları ile aktarılabilir

e) Dövizli takip edilen cari hesaba TL kasadan ödeme yapılabilir

 

22-  (NE) Aşağıdaki hesaplardan hangisi gelir tablosunda yer alır?

a) 100- Kasa

b) 300- Banka Kredileri

c) 500- Sermaye

d) 621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti

e) 730- Genel Üretim Giderleri

 

23-  (NE) KDV hariç olarak kesilmiş, 1000 TL tutarındaki bir Satış Faturası için, hangi hesaplar nasıl çalışır? (Faturada %18 KDV’li tek bir kalem olduğunu kabul ediniz)

a) 153 Ticari Mallar Hesabı 1000 TL Alacak,

391 Hesaplanan KDV Hesabı 180 TL Alacak,

120 Müşteriler Hesabı 1180 TL Borç

b) 600 Satış Hesabı 1180 TL Alacak,

120 Müşteriler Hesabı 1180 TL Borç

c) 600 Satış Hesabı 1000 TL Alacak,

391 Hesaplanan KDV Hesabı 180 TL Alacak,

120 Müşteriler Hesabı 1180 TL Borç

d) 600 Satış Hesabı 820 TL Alacak,

120 Müşteriler Hesabı 820 TL Borç

e) 600 Satış Hesabı 820 TL Alacak,

391 Hesaplanan KDV Hesabı 180 TL Alacak,

120 Müşteriler Hesabı 1000 TL Borç

 

24-  (NE) Özel fiyat sistemi kapsamında, aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılamaz?

a) Grup kodu “A” olan stoklar için, belirli bir tarih arasında geçerli olacak fiyat listesinin tanımlanması

b) Fiyat grubu BAYI olan bir müşteri için faturada, PERAKENDE fiyat grubu için tanımlanan fiyatların kullanılması

c) Mevcut bir fiyat listesinin, farklı bir geçerlilik tarihi ile kopyalanarak yeni bir fiyat listesinin oluşturulması

d) Fatura belgelerinde, fatura tarihi yerine, geçmiş tarihli fiyat listelerinde yer alan fiyatların kullanılması

e) Müşteri bazında farklı fiyat listelerinin tanımlanması

 

25-   (NE) SELECT * FROM TBLSTSABIT WHERE STOK_KODU LIKE ’01_5%4%’ cümlesi aşağıdaki cari kodlardan hangisini döndürmez?

a) 01254

b) 012554

c) 012555

d) 012542

e) 0125444

 

26-  (NE) Banka modülünde bulunan hesaplar ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Vadesiz mevduat tipli hesaplar ile işlem yapılabilmesi için öncelikle faiz kaydı girilmelidir

b) Rotatif tipli hesaplar ile işlem yapılabilmesi için öncelikle faiz kaydı girilmelidir

c) Bir vadesiz mevduat hesabına farklı döviz tipleri ile işlem yapılabilir

d) Rotatif tipli banka hesabından vadesiz mevduat hesabına virman yapılabilir

e) Rotatif tipli banka hesabından satıcılara EFT kaydı yapılabilir

 

27-  (NE) Cari mektup uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İstenen sayıda mektup şablonu oluşturulabilir

b) Mektup metni içine sabit metin girilebilir

c) Borç bakiyesi gibi bazı bilgilerin, mektup metni içine program tarafından getirilmesi sağlanabilir

d) Cari hesap bakiyesine kısıt vererek, bu kısıta uyan cari hesaplar için mektup basımı yapmak mümkündür

e) Hiçbiri

 

28-  (NE) Dizayn modülünden hazırlanan dizaynlar ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Satış faturası ve satış irsaliyesi basımı için aynı dizayn kodu kullanılabilir

b) Nakli yekün satırının, kalem başlangıç satırından büyük, toplam başlangıç satırından küçük olması gerekir

c) Program sahaları arasında yapılan hesaplama sonucunda çıkan değerin basımı mümkündür

d) Fatura basımının hangi dizayna göre yapılacağı, basımdan önce kullanıcı tarafından belirlenebilir

e) Dizayna eklenen Açıklama tipli alanlar sayesinde, basımdan hemen önce sorgulanan açıklamaların bastırılması mümkündür

 

29-  (NE) Çek tahsil işleminin cari hesaplara hareket olarak kaydedilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Çek tahsil işlemi cari hesaplara kaydedilemez

b) Dekont parametrelerinde, çek tahsil dekontu cariye işlensin parametresi işaretlenmelidir

c) Çek tahsil dekontu cari hesaplara otomatik olarak işler, herhangi bir şey yapılmasına gerek yoktur

d) Çek tahsil dekont kaydında, borçlu ve alacaklı cari hesap kodları verilmelidir

e) Çek tahsil dekont kaydında cariye işlensin seçeneği işaretlenmelidir

 

30-  (NE) M1 mamulü 4 birim Y1 yarı mamulünden, Y1’de 10 birim H1 hammaddesinden oluşmaktadır. Y1 yarımamülünün reçetesinde “otomatik reçete” seçeneği işaretli olup, stok bakiyesi 50 birimdir. M1 mamulünden 100 adet üretim sonu kaydı yapıldığında, Y1’e ait hareketler nasıl oluşacaktır? (Stoktan kullan seçeneği işaretlenmiştir)

a)      400 giriş, 400 çıkış

b)      350 giriş, 300 çıkış

c)      300 giriş, 400 çıkış

d)     400 giriş, 350 çıkış

e)      350 giriş, 400 çıkış

 

31-  (NP) Şubeli muhasebe uygulaması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Merkez olmayan şubelerden sadece kendi işlemlerine ait raporlar alınabilmektedir

b) Şubeli muhasebe kullanımına yıl ortasında geçilebilmektedir

c) Merkez şubeden, şubeler dahil olarak da rapor alınabilmektedir

d) Yevmiye fişlerinin numaralarının ilk 5 hanesi şube kodunu içerecek şekilde oluşmaktadır

e) Muhasebe hesap kodları tüm şubelerde ortak olarak tanımlanabilir

 

 

 

 

 

 

 

32-  (NP) Puantaj işlemlerinden “Hızlı KYKM Sabitleme” uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sabitlenen ve “Hızlı Puantaj Atama” ile puantaja atanan tutarlar sadece net tutar olarak puantaja yansıtılabilir

b) Sabitlenen ve “Hızlı Puantaj Atama” ile puantaja atanan rakamlar puantajda değiştirilemez

c) Personel sabit kartlarında sağ klikte bulunan “Kazanç/Yardım Sabitleme” seçeneği ile, işlemin personel bazında yapılması sağlanabilir

d) “Yeni Aya Devir” işlemi çalıştırıldığında sabitlenen tutarlar puantajlara otomatik olarak yansır

e) Sadece Kazanç ve Yardımlar sabitlenebilir

 

33-  (NP) Ayrıntılı Belge Kayıtlarına Erişim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?

a) Ayrıntılı Belge Kayıtlarına Erişim aracı ile, daha önce kaydedilen Fatura, İrsaliye, Sipariş belgelerine hızlı erişim sağlanabilir

b) Kullanıcılar tarafından “Yardımcı Programlar\Ek Rehber Oluşturma” menüsünden kaydedilmiş ek rehberlere, ayrıntılı belge kayıtlarına erişim menüsünden ulaşılabilir

c) Belgelerin listelendiği ekrandaki seçenekler kullanılarak, belge basımı ya da cari hesap kod değişikliği gibi işlemler yapılabilir

d) Fatura modülü içerisinden kaydedilmiş olan satış faturalarına ulaşılabilir, seçilen belge üzerinde çift tıklanıp, ulaşılan belge üzerinde değişiklik yapılabilir

e) Hiçbiri

 

34-   (NP) Aşağıdakilerden hangisi koşul uygulaması için yanlıştır?

a) Kalem bazında  girilen vade gününe göre kaçıncı liste fiyatının uygulanacağı belirlenebilir

b) Kalem bazında girilen vade gününe göre hangi oranda satır iskontosu uygulanacağı belirlenebilir

c) Fatura belgelerinde, cari hesap için sadece tek bir koşulda tanımlı iskonto ve vadeler geçerlidir

d) Bir üründen alana mal fazlası olarak başka bir üründen verilebilir

e) Bir grup ürüne, birden fazla gruptan mal fazlası tanımlanabilir

 

35-  (NP) İthalat uygulaması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri  doğrudur?

I. 159-Verilen Sipariş Avansları hesabına girilen ithalat masrafları, kapatma sonrasında stok fiyatlarına eklenir

II. İthalat kapatma işlemi sonrasında, mal bedeli ve diğer ithalat masrafları, stok muhasebe hesaplarına otomatik olarak aktarılır

III. İthalatı yapılan stoğun mal bedeli, ithalat dekontunda 159-Verilen Sipariş Avansları ya da 259- Verilen Avanslar hesaplarından birine işlenebilir

a) I

b) I-II

c) I-III

d) II-III

e) I-II-III

 

 

 

36-  (NP) Risk takibi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Alınan teminat mektuplarının riske dahil edilmesi sağlanabilir

b) Bir müşteriye ait risk limiti sıfır ise, fatura belgelerinde bu müşteri için risk kontrolü yapılmaz

c) Cari hareketlerden sadece belirli bir kısıta uyanların, belirli bir oranda riske dahil edilmesi sağlanabilir

d) Sipariş kayıtlarında risk kontrolü yapılması mümkündür

e) Bir müşteriye ait risk tutarının, birden fazla cari  hesap riski kontrol edilerek bulunması sağlanabilir

 

37-  (NP) H001 stoğunun bağlı bulunduğu kalite grubunda örneklem miktarına 25, sabit miktarına ise 3 girilmiştir. Satın alma irsaliyesi ile bu stoktan 110 adet teslim alınmış ve kalite kontrole tabi tutulmuştur. Program tarafından oluşturulacak örnek sayısı ve kontrol edilen toplam miktar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Örnek sayısı= 4; Kontrol edilen miktar= 12

b) Örnek sayısı= 4; Kontrol edilen miktar= 15

c) Örnek sayısı=4; Kontrol edilen miktar=22

d) Örnek sayısı= 5; Kontrol edilen miktar= 15

e) Örnek sayısı= 5; Kontrol edilen miktar= 22

 

38-   (NP) 01.04.2011 tarihinde müşteriden alınan 1000 USD tutarındaki çek (01.04.2011 kuru= 1.4), 05.01.2011 tarihinde tahsil hesabına gönderilmiştir (05.01.2011 kuru= 1.7). Bu çek 08.01.2011 tarihinde bankadan tahsil edilmiştir (08.01.2011 kuru= 1.5).  Çeke ait kayıtlar sırasında kur farkı kayıtlarının program tarafından oluşturulduğu dikkate alındığında, bu çek için kambiyo gelirleri hesabına işlenecek tutar aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0

b) 100

c) 200

d) 300

e) 400

 

39-  (NP) Seri takibi uygulaması için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Çıkış hareketlerinde seri takibi yapılabilmesi için giriş hareketlerinde de seri takibi yapılmalıdır

b) Üretimde sarf edilen malzemelere ait seri bilgilerinin, FIFO mantığına göre giriş serilerinden otomatik olarak getirilmesi sağlanabilir

c) Hem giriş hem de çıkış işlemlerinde, yazılan miktar kadar seri numarası sorgulanması sağlanabilir

d) Serilerde bakiye takibinin yapılması durumunda, girişi olmayan bir seriden çıkış yapılamaz

e) Seri takibine yıl ortasında geçilmesi halinde, mevcut stoklara ait seri bilgileri, stok bakiyelerini etkilemeyecek şeklilde devir olarak girilebilir

 

 

40-  (NP) Hareketleri aşağıdaki gibi olan bir stok için aylık ağırlıklı ortalama yöntemine göre 3.ay maliyeti nedir?

Tarih

Tip Fiyat Giriş Miktarı Çıkış Miktarı
01.01.2011 Devir 10.00 50.00 0.00
17.01.2011 Fatura 14.00 0.00 20.00
02.02.2011 Fatura 15.00 20.00 0.00
10.02.2011 Miktarsız Maliyet 500.00 0.00 0.00
20.03.2011 Fatura 20.00 30.00 0.00
21.03.2011 Fatura 23.25 0.00 10.00

a) 15

b) 17.5

c) 20

d) 21.25

e) 23.75

41-   (NP) Ödeme emri uygulaması ile ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Cari hesaba ödeme emri oluşturulabilmesi için, hesabın alacak bakiyesi vermesi gerekir

b) Ödeme tutarı, cari hesap bakiyesinin belirli bir oranını karşılayacak şekilde belirlenebilir

c) Ödeme emirleri ile, satıcının birden fazla banka hesabına havale yapılabilir

d) Ödeme emirleri listesi ile, daha önceden oluşturulan ödeme emirlerinin, banka formatlarına uygun olarak txt dosyasına yazılması sağlanabilir

e) Ödeme emri listesinin oluşturulması ile, cari ve banka hesaplarına borç/alacak kayıtları atılır

 

42-  (NP) TBLCASABIT tablosunda olup da TBLCASABITEK tablosunda bulunmayan cari kodların TBLCASABITEK tablosuna kayıt edilmesini sağlayan SQL cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) insert into tblcasabitek (cari_kod) select cari_kod from tblcasabit

b) insert into tblcasabitek (cari_kod) select cari_kod from tblcasabit where cari_kod not in (select cari_kod from tblcasabitek)

c) insert into tblcasabitek (cari_kod) select cari_kod from tblcasabit where tblcasabit.cari_kod = tblcasabitek.cari_kod

d) insert into tblcasabitek (cari_kod) values select cari_kod from tblcasabit where cari_kod in (select cari_kod from tblcasabitek)

e) insert into tblcasabitek (cari_kod) values (cari_kod) where cari_kod in select * from tblcasabit

 

43-  (NP) M1 mamülü H1 ve H2 bileşenlerinden oluşmaktadır. Her iki bileşeninin de reçetedeki kullanım miktarı 1’dir. H1’e ait stok bakiyesi 110, H2’ye ait stok bakiyesi ise 120’dir. M1 mamülüne ait 200 birimlik iş emri için İşemri Malzeme Talep ekranı ile depolar arası transfer yapılırken program tarafından getirilecek set miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 90

b) 100

c) 110

d) 120

e) 200

 

 

 

44-  (NP) Program tarafından oluşturulabilen fiyat farkı faturaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Satıcı siparişlerindeki fiyatlar ile alış faturalarındaki fiyatlar karşılaştırılarak fiyat farkı faturası oluşturulabilir

b) Kullanıcının belirleyeceği tarihte geçerli fiyat listeleri ile alış faturalarındaki fiyatlar karşılaştırılarak fiyat farkı faturası oluşturulabilir

c) Özel fiyat sisteminin kullanılmaması halinde, stok kartındaki alış fiyatı 1 ile alış faturalarındaki fiyatlar karşılaştırılarak fiyat farkı faturası oluşturulabilir

d) Fiyat farkı faturasında, alış faturasında kullanılan stok kodu yerine farklı stok kodu kullanılabilir

e) Fiyat farkı faturasında yer alan stokların hareket kayıtlarında oluşan harketin tipi J-Açık Fatura olacaktır

 

45-  (NP) Kredi kartı işlemleri için; bir banka ile yapılan sözleşmenin şartları aşağıdaki gibidir:

Banka tarafından ödemeler vadeli olarak yapılacaktır,

1-5 taksitli satış komisyonu %1’dir,

Kesintiler ilk tahsilatta düşülecektir,

Vade, sabit 10’dur.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda 25.04.2011 tarihinde 5 taksitli olarak yapılan 1000 TL’lik bir satış işlemi sonucunda, bankanın ilk ödeme tarihi ve tutarı ne olacaktır?

a) 05.05.2011: 195 TL

b) 05.05.2011: 990 TL

c) 10.05.2011: 190 TL

d) 10.05.2011: 195 TL

e) 10.05.2011: 990 TL

 

46-  (NP) Aşağıdakilerden hangisi kolon bazı güvenlik ile sağlanamaz?

a) Cari hesap tanımlanırken, muhasebe hesap kodunun boş geçilmesini engellemek

b) Satış faturalarının, stok kartlarındaki birinci satış fiyatı dışındaki bir fiyatla kaydedilmesini engellemek

c) Belirli bir kullanıcı tarafından tutarı 3000 TL’yi aşan alış faturası girilebilmesini engellemek

d) Bir grup kullanıcının, belirli bir cari hesap ile ilgili kayıtlara erişimini engellemek

e) Müşteri siparişlerinde, müşteri kartındaki plasiyer kodundan farklı plasiyer kodu ile kayıt yapılmasını engellemek

 

47-  (NP) Karma koli uygulaması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Bilgi amaçlı seçeneği, karma kolinin bileşenlerinden giriş/çıkış yapılması istenmiyorsa işaretlenmelidir

b) Karma koli içinde tanımlanan bileşenler daha önce kullanılmamış olmalıdır

c) Karma koli uygulamasının kullanımı parametreye bağlıdır

d) Karma koli stoğunun fiyatı stok kartında belirtilebilir

e) Bileşenlerin fiyatları koli stoğunun fiyatı üzerinden oranlanarak hesaplanabilir

 

 

 

 

 

 

 

48-  (NP) Üretim akış modülü ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilemez?

a) Fabrika son durumunun izlenebilmesi

b) Makinalar üzerindeki iş emirlerinin izlenebilmesi

c) Mamule/yarımamule ait üretim süresinin izlenmesi

d) Üretim esnasında çıkan arızaların sıklıklarının izlenebilmesi

e) Makina(tezgah) kapasitesinin günlük ve haftalık olarak planlanabilmesi

 

49-  (NP) Satınalma teklif siparişleştirme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Aynı carinin farklı teklifleri tek siparişte birleştirilebilir

b) Teklif içindeki kalemlerden seçim yapılarak istenenler siparişleşleştirilebilir

c) Aynı talebe gelen teklifler arasından istenen kalemler seçilerek siparişleştirilebilir

d) Farklı carilere ait taleplere gelen teklifler birleştirilerek tek bir sipariş oluşturulabilir

e) İstenen teklif kalemi parçalanarak birden fazla sipariş oluşrulabilir

 

50-  (NP) Müşteri yönetim sistemi ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a) Stok kısıtı verilerek, sadece kısıta uyan ürünlerin Crm kayıtlarında seçilmesi sağlanabilir

b) Fırsatlaştırılan aday kayıtları sistemden silinir

c) Aday ve fırsat takibi farklı plasiyerler ile yapılabilir

d) Aday\Fırsat\Cari gibi kodların müşteri yönetim sisteminde kendi içlerinde ardışık gitmesi sağlanabilir

e) Müşteri yönetim sistemi kullanıcıları modülün parametrelerinden tanımlanır

 

51-  (NM) Satıcı siparişi dengeleme uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Program tarafından yapılan MRP hesaplamaları sırasında, mevcut satıcı siparişleri dikkate alınmaz

b) Dengeleme sırasında, planlama sonucu çıkan ihtiyaçlar ile mevcut siparişler karşılaştırılır

c) Dengeleme sırasında mevcut siparişlerde hiçbir değişiklik yapılmaz, sadece yeni sipariş oluşturulur

d) Planlamadan doğan ihtiyaçlar gün bazında kümüle edilerek, bunlar için tek satıcı siparişi oluşturulması sağlanabilir

e) Planlamadan doğan her bir ihtiyaç için ayrı satıcı siparişi oluşturulması sağlanabilir

 

52-  (NM) Makina bakım ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a) Üretim akış kayıtlarında girilen arıza kayıtları için otomatik bakım emri açılması sağlanabilir

b) Bakım planlama kayıtlarından bağımsız olarak bakım emri açılabilir

c) Bakım emirlerinde girilen üretim tipli stok sarfları için “üretim” tipli ambar fişi oluşması sağlanır

d) Bakım emirlerinde girilen hizmet kaydı tipli stok sarfları için satıcı siparişi oluşması sağlanır

e) Bir makina için birden fazla makina şablonu oluşturabilir

 

 

 

53-  (NM) Perakende Analiz Değerşendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Maliyet raporlarından olan Serbest Maliyet Ambar Raporu ile dağıtılan prim tutarlarının ürün maliyetlerine etkisi görülür

b) Pad uygulaması ile, sözleşmeler doğrultusunda hesaplanan prim tutarlarının, prim hesaplanan ürünlere dağıtılması sağlanabilir

c) Nakliye, montaj, vb diğer tipteki belgelerin de ürünlerin maliyetlerine dağıtılması için dağıtım anahtarı tanımlanması gerekmektedir

d) Matrah türü olarak net ciro seçildiği zaman, fatura belgesindeki iskontolar düşülmüş ve KDV tutarı eklenmemiş tutar ifade edilmektedir

e) 01/01/2011 – 31/12/2011 tarih aralığında prim değerlendirme sayısı=4 ise, 1 yıl boyunca 4’er aylık dönemlerde 3 kez prim hesaplaması yapılacak anlamına gelmektedir

54-  (NM) İş akış yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri söylenemez?

I. Bir modülün aynı program numarası için birden fazla iş akış tanımlaması yapılabilir

II. İş akış yolu kayıtlarında bir sıra numarasına sadece bir kullanıcı tanımlanabilir

III. İlgili tablolarda onaylanmış kayıtlar için onay tipi sahası “A” değerini alır

IV. Süre tanımlası yapılmış bir kaydın gecikmesi durumunda önceki kullanıcıya yönlendirilmesi sağlanabilir

V. Red olunmuş bir kaydın istenilen sıradaki kullanıcıya gönderilmesi sağlanabilir

 

a) II-IV

b) I-IV

c) I-II-III

d) II-IV-V

e) IV-V

55-  (NM) M1 mamulünün 1 birimi için 3 birim H1 hammaddesi kullanılmaktadır. Bu stoklara ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Stok Kodu          Lot Size          Minimum Stok Seviyesi                      Bakiye

M1                                                          10                                                       15

H1                          20                              –                                                         10

Mamul için 30 birimlik müşteri siparişi alınmıştır. MRP çalıştırıldığında M1 ve H1 stoklarının son kalan bakiyeleri ne olur?

 

a) M1=0; H1=10

b) M1=0; H1=15

c) M1=10; H1=5

d) M1=10; H1=15

e) M1=10; H1=10

 

 

56-  (NM) Maliyet muhasebesi modülü kullanılan bir firmada, 2. ay için maliyet oluşturma işlemleri tamamlanmış ve Satılan Malın Maliyeti mahsubu oluşturulmuştur. Serbest maliyet ambar raporu alındığında bir mamule ait Gerçek Bakiye ve Kalan Tutar değerleri arasında fark tespit edilmiştir. Bu farkın sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) Maliyet işlemleri tamamlandıktan sonra, mamul için ikinci aya ait üretim fişi girilmesi

b) Maliyet işlemleri tamamlandıktan sonra, mamul için ikinci aya ait satış faturası girilmesi

c) Maliyet işlemleri tamamlandıktan sonra, mamulün bileşenlerinden birisi için alış faturası girilmesi

d) Mamulün ikinci ay sonundaki bakiyesinin eksi değerde olması

e) Maliyet işlemleri tamamlandıktan sonra, mamulün hareketlerine ikinci aya ait tutarı sıfır olan devir tipli giriş miktarı işlenmesi

 

57-  (NM) Netsis Cari Muhasebe Açıklama Kayıtları ekranında  Satış Faturaları’nın Entegrasyon Stok Genel  Açıklamasına aşağıdaki script tanımlanmıştır.

SQLSTR=”SELECT CARI_ISIM FROM TBLCASABIT WITH (NOLOCK) WHERE CARI_KOD='”&GETPROGVALUE(“CARI_KODU”)&”‘”

SET NTRS=NETSISCORE.NETLIBDB.GETNEWQUERY

NTRS.RECSQL(SQLSTR)

DIM BSL

BSL=0

I=2

DO WHILE I<=LEN(GETPROGVALUE(“FATIRS_NO”)) AND BSL=0

IF MID(GETPROGVALUE(“FATIRS_NO”),I,1)<>”0″ THEN

BSL=I-1

END IF

I=I+1

LOOP

ACIKLAMA = LEFT(GETPROGVALUE(“FATIRS_NO”),1) &_

RIGHT(GETPROGVALUE(“FATIRS_NO”),LEN(GETPROGVALUE(“FATIRS_NO”))-BSL) & ” NL FAT / CARI:” &_

MID (NTRS.FIELDBYNAME(“CARI_ISIM”).ASSTRING,1,20)

RESULT=ACIKLAMA

Satış faturası kesildiğinde entegrasyon stok açıklaması aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

 

a) A00000000001035 NL FAT / CARI: NETSİS YAZILIM A.Ş

b) C001224 NL FAT / CARI: NETSİS YAZILIM A.Ş

c) A1035 NL FAT / CARI: NETSİS YAZILIM A.Ş

d) E10012 NL FAT /  NETSİS YAZILIM A.Ş

e) A00000000000312 NL FAT /  NETSİS YAZILIM A.Ş

 

58-  (NM) NetOpenX ile  Visual Basic kodları kullanılan ve halihazırda çalışan bir uygulamada işlem bittiğinde Netsis’in standart Mesaj bilgilendirme  uygulaması ile “İslem tamamlandı”  yazdırılmak isteniyor.  Doğru kodlama aşağıdakilerden hangisidir?

a) Set bilgi = Kernel.yeniNetsisCore(Sirket)

bilgi.NetLibWin32.ShowNetsisMesaj “İslem tamamlandı”, 2

b) Set bilgi = Kernel.yeniNetsisCore(Sirket)

msg.NetLibWin32.ShowNetsisMesaj “İslem tamamlandı”, 2

c) Msgbox “İslem tamamlandı”,2

d) Set bilgi = Kernel.yeniNetsisCore(Sirket)

Msgbox “İslem tamamlandı”,2

e) Set Msgbox = Kernel.yeniNetsisCore(Sirket)

Msgbox “İslem tamamlandı”,2

 

 

 

59-  (NM) Maliyet muhasebesinde işçilik dağıtım anahtarı birim katsayılar, enerji dağıtım anahtarı ise üretim miktarı olarak tanımlanmıştır.

M1 üretim miktarı 100, ilk madde ve malzeme gideri 1000, işçilik birim katsayısı 0,5;

M2 üretim miktarı 150, ilk madde ve malzeme gideri 2000, işçilik birim katsayısı 1;

Toplam işçilik gideri 1000 YTL, toplam enerji gideri 500 YTL ise,

M1 ve M2’ye ait toplam maliyet değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) M1 1500 TL; M2 3000 TL

b) M1 1450 TL; M2 3050 TL

c) M1 1700 TL; M2 3300 TL

d) M1 1600 TL; M2 2900 TL

e) M1 1750 TL; M2 3500 TL

 

60-  (NM) Aşağıdakilerden hangisi NDI uygulaması için yanlıştır?

a) Tasarlanan formların Temelset menülerinden çağrılabilmesi için bu formların veritabanı bağlantılı olması gerekir

b) Tasarlanan formlar aracılığıyla veri girişi ekranları yaratılabilir

c) Oluşturulan formlar Temelset ile entegre edilerek, sadece yetkisi olan kullanıcıların bu formaları kullanması sağlanabilir

d) Ek rehberler yapılabilir

e) Birden fazla tablodan ve birden fazla viewdan  aynı anda kayıt okunabilir

 

 

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: