Arşiv

Archive for the ‘Netsis NOD Sınavları’ Category

NETSİS ONAYLI DESTEK UZMANI (NOD) SINAV SORULARI (A) – Nisan 2011 Cevap Anahtarı

13 Nisan 2011 Yorum bırakın
NOD SINAVI CEVAP ANAHTARI A NOD SINAVI CEVAP ANAHTARI B
A B C D E A B C D E
NE 1 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NE 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NE 2 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ] NE 2 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]
NE 3 [    ] [    ] [    ] [ X  ] [    ] NE 3 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NE 4 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NE 4 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NE 5 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ] NE 5 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ]
NE 6 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NE 6 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NE 7 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NE 7 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]
NE 8 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NE 8 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NE 9 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NE 9 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ]
NE 10 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ] NE 10 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NE 11 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ] NE 11 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NE 12 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NE 12 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NE 13 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ] NE 13 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NE 14 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NE 14 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]
NE 15 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NE 15 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NE 16 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NE 16 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NE 17 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ] NE 17 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NE 18 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NE 18 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]
NE 19 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ] NE 19 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NE 20 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ] NE 20 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]
NE 21 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ] NE 21 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NE 22 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ] NE 22 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NE 23 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NE 23 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NE 24 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ] NE 24 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NE 25 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NE 25 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ]
NE 26 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NE 26 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NE 27 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NE 27 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NE 28 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ] NE 28 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NE 29 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ] NE 29 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NE 30 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NE 30 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NP 31 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ] NP 31 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NP 32 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NP 32 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NP 33 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NP 33 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ]
NP 34 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NP 34 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NP 35 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NP 35 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NP 36 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ] NP 36 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]
NP 37 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ] NP 37 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ]
NP 38 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ] NP 38 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NP 39 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ] NP 39 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]
NP 40 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ] NP 40 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ]
NP 41 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NP 41 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ]
NP 42 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ] NP 42 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NP 43 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NP 43 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NP 44 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NP 44 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NP 45 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NP 45 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NP 46 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ] NP 46 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ]
NP 47 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ] NP 47 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]
NP 48 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NP 48 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]
NP 49 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ] NP 49 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NP 50 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ] NP 50 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]
NM 51 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NM 51 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NM 52 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ] NM 52 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NM 53 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NM 53 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NM 54 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ] NM 54 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ]
NM 55 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ] NM 55 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NM 56 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NM 56 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ]
NM 57 [    ] [    ] [  X  ] [    ] [    ] NM 57 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]
NM 58 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ] NM 58 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ]
NM 59 [    ] [  X  ] [    ] [    ] [    ] NM 59 [  X  ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NM 60 [    ] [    ] [    ] [    ] [  X  ] NM 60 [    ] [    ] [    ] [  X  ] [    ]

Reklamlar

NETSİS ONAYLI DESTEK UZMANI (NOD) SINAV SORULARI (A) – Nisan 2011

13 Nisan 2011 Yorum bırakın

9 NİSAN 2011

NETSİS ONAYLI DESTEK UZMANI SINAV SORULARI (A)

 

1-      (NE) Aşağıdakilerden hangisi, satış faturası kaydı sırasında KDV tutarının hesaplanmamasının sebebi olamaz?

a) Stok kartında KDV oranının girilmemesi

b) Fatura kalemlerinde satır bazı KDV oranının 0 (sıfır) geçilmesi

c) KDV hariç fatura kesilmesi

d) Mal bedeli kadar satır iskontosu yapılması

e) Özel Kod-2 değeri girilerek KDV tutarının sıfırlanması

 

2-      (NE) Hareketleri aşağıdaki gibi olan stok için 15.01.2011 tarihinde yapılan sayım miktarı 190’dır. Günlük hareket bakiyesinin sayım miktarına eşitlenmesi için hareketlere işlenecek kaydın tarih ve miktar bilgisi nedir?

Tarih                   Açıklama                   Giriş   Çıkış

01.01.2011          Devir                          200

10.01.2011          Fatura                                               30

19.01.2011          Üretim                        20

 

a) 15.01.2011 tarihine 20 giriş

b) 15.01.2011 tarihine 190 giriş

c) 20.01.2011 tarihine 20 giriş

d) 20.01.2011 tarihine 20 çıkış

e) Stok bakiyesi ve sayım miktarı eşit olduğundan, herhangi bir kayıt oluşmaz

 

3-       (NE) Personel entegrasyonu yapılabilmesi için personel programında hangi tanımlamanın yapılması zorunlu değildir ?

a) Personel programında entegrasyon parametreleri tanımlanmalıdır

b) Personel sabit kartlarında detay kodları tanımlanmalıdır

c) Entegrasyon modülünden, muhasebe genel kodları tanımlanmalıdır

d) Personel sabit kartlarında, cari/muhasebe kodları tanımlanmalıdır

e) Entegrasyon modülünden, muhasebe detay kodları tanımlanmalıdır

 

4-      (NE) Kasa modülü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) TL bir kasadan girilen gelir kaydının, cari hareketlerde döviz tutarı ile oluşması sağlanabilir

b) Döviz tipi bazında kasa tanımlaması yapılabilir

c) Kasa kayıtları Netsis’in standart basımı ile ya da özel bir dizayn yardımı ile basılabilir

d) Birden fazla kasa tanımlanıp, aynı anda tüm kasaları kullanabilmek için ‘Çok Kasaya Geçme’ işlemi çalıştırılmalıdır

e) Hiçbiri

 

 

 

 

 

 

5-      (NE) Hareketleri aşağıdaki gibi olan cari hesap için 31.03.2011 tarihi itibariyle vade tarihine göre yaşlandırma yapıldığında ortalama gecikme süresi nedir?

Tarih                   Vade               Borç               Alacak

01.01.2011          20.03.2011      3.000

05.01.2011          15.03.2011      4.000

06.01.2011          19.03.2011                             2.000

a) 9 gün

b) 10 gün

c) 12 gün

d) 13 gün

e) 14 gün

 

6-      (NE) Müşteriden alınan çek, tahsil edilmek üzere banka modülünde tanımlı çek tahsil hesabına gönderilemiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çek tahsil hesabına ait muhasebe hesap kodu tanımlı değildir

b) Çekin yer kodu tahsildir

c) Çekin durum kodu Ödenmiştir

d) Banka Genel Parametrelerinde “Banka Entegre” seçeneği işaretlenmemiştir

e) Hepsi

 

7-      (NE) İrsaliye bilgileri aşağıdaki gibi olan bir şirkette, “İrsaliyeler Birleştirilsin” seçeneği kullanılarak 01.04.2011-06.04.2011 tarihleri arasındaki irsaliyeler toplu olarak faturalaştırılmak istendiğinde, kaç adet fatura belgesi oluşur?

İrsaliye No          Cari Kodu     Tarih              KDV Dahil mi           Özel Kod-1

1                           001                  01.04.2011                  Hayır              A

2                           001                  02.04.2011                  Hayır              B

3                           002                  03.04.2011                  Evet                A

4                           002                  03.04.2011                  Hayır              A

5                           002                  03.04.2011                  Evet                B

 

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

 

8-       (NE) Aşağıdaki kayıtlardan hangisi cari hesabın borç bakiyesini arttırır?

a) Cari hesap çek alındı kaydı

b) İade tipli alış faturası

c) Cari hesaba çek cirosu

d) Kasadan nakit tahsilat kaydı

e) Genel gider cari hesap fatura kaydı

 

 

 

 

 

9-      (NE) Özel hesap kapatma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bir alacak kaydı ile, tek seferde, birden fazla borç hareketi kapatılabilir

II. Özel hesap kapatması yapılmış fatura belgelerinde, kullanıcıların değişiklik yapması engellenebilir

III. Bir cari hesaba ait borç hareketi, başka bir cari hesabın alacak hareketi ile kapatılabilir

a) I

b) I-II

c) I-III

d) II-III

e) I-II-III

 

 

10-  (NE) Brüt ücreti 1000 tl, asgari geçim indirimi de 59,74 olan bir personelin net ödenecek rakamı ne olacaktır?(SGK %15, G.V %15, D.V %0,66)

a) 753.74

b) 775.64

c) 900

d) 940,26

e) 1059,74

 

 

11-  (NE) Depolar Arası Transfer işleminde program tarafından hesaplanıp getirilen fiyat hangi yöntemle hesaplanmaktadır?

a) Fatura parametrelerinde bulunan DAT maliyet sistemi parametresinde seçilmiş olan maliyet yöntemine göre bulunur

b) Stok parametre kayıtlarındaki maliyet sistemi parametresine göre bulunur

c) Stok hareketlerindeki fiyatların ortalaması alınarak bulunur

d) Stok kartındaki birinci satış fiyatı getirilir

e) Son giriş net fiyatı getirilir

 

 

12-   (NE) Üretim modülü ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

a) Serbest üretim sonu kaydı ile reçetenin standart dışı, değişik değerlerle üretilmesi sağlanabilir. Bu değişikler anlık olup, orjinal reçeteyi etkilemezler

b) Reçete kaydında işaretlenen Otomatik reçete parametresi ile, bir mamul üretimi esnasında reçetede bulunan yarı mamullerinde otomatik üretimi sağlanmaktadır

c) Üretim kayıtlarında müşteri sipariş numarası seçilerek, üretim hareketleri ile siparişler ilişkilendirilebilir

d) Anlık üretim planlama ile, üretilecek mamullerin, raporun alındığı gün itibariyle malzeme gereksinimleri, bugünkü stok değerlerini dikkate alınarak hesaplanabilir

e) Üretim firelerinin stoktan düşülmesi için mutlaka fire oranlarının reçetede belirtilmiş olması gerekir

 

 

 

 

 

 

 

13-  (NE) Kullanıcı program yetkileri tanımlama menüsünde Muhasebe modülü altında gelen “Muhasebeleşmiş evrakların yönetimi” yetkisi hangi işleme yetki vermektedir ?

a) Entegrasyon havuz sistemi kapatılsın ve muhasebeye doğrudan aktarım yapılsın parametreleri işaretli olduğunda muhasebeleşmiş evraklar üzerinde silme ve düzeltme yapılabilmesine

b) Yevmiye fiş kaydı ekranında, sağ klik yapıldığında gelen işlemlerin yapılabilmesine

c) Seçenekli aktarma ile oluşturulan yevmiye fişleri üzerinde düzeltme yada silme yapılabilmesine

d) Entegrasyon havuz sistemi kapatıldığında, muhasebeye doğrudan aktarım yapılabilmesine

e) Resmi defter basımı yapılmış fişler üzerinde değişiklik yapılabilmesine

 

 

14-   (NE) Rapor modülü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Firmalar kendilerine özel olarak hazırlanan raporları Serbest Rapordan alabilirler

b) İlişkisel Serbest Rapor ile, birden fazla tablo veya görüntü birbiriyle ilişkilendirilerek yeni raporlar hazırlanabilir

c) Kullanıcının istediği içerikteki rapor formatı, istenilen sıralama ve kısıtlama seçeneği ile hazırlanabilir ve bu format saklanabilir

d) Ek Analiz raporları, programda bulunan bilgi dosyalarının bir veya birkaçının birleşmesiyle ve bazı hesaplamaların yapılmasıyla oluşur

e) Extend ile veritabanından çekilen bilgilerde değişiklik yapıldığında, bu değişiklik veritabanındaki ilgili sahada da otomatik olarak yapılır

 

 

15-  (NE) Aşağıdakilerden hangisi Stok Kod Değiştirme işlemi için yanlıştır?

a) Tanımlı bir stok kodu yeni bir kod ile değiştirilebilir

b) Tanımlı bir stoğun hareketlerinin daha önceden tanımlanmış farklı bir stoğa aktarılması sağlanabilir

c) İşlem sonrası eski kodun silinmesi sağlanabilir

d) Eski koda ait reçete kayıtları yeni stoğa aktarılır

e) Hiçbiri

 

16-  (NE) MSSQL veritabanı üzerine Netsis Temelset, Personel ve Demirbaş paketleri için sunucu kurulumu yapılırken aşağıdakilerden hangileri gerçekleşir?

I. SQL server’da TEMELSET, DEMIRBAS ve  PERSONEL kullanıcıları oluşturulur

II. Registry’de Ticari, Demirbas ve Personel isimli anahtarlar oluşturulur

III. Kurulum dizinine program dosyaları kopyalanır

IV. Paketlere ait MDF ve LDF dosyaları, kurulum uygulamasında verilen dizinine kopyalanır

a) I-III

b) II-III

c) II-III-IV

d) III-IV

e) I-II-III-IV

 

17-  (NE) Netsis transfer modülü ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Excel dosyada bulunan yeni cari sabit bilgilerinin TBLCASABIT tablosuna aktarılması

b) Text dosyada bulunan yeni cari sabit bilgilerinin TBLCASABIT tablosuna aktarılması

c) TBLCASABIT tablosunda bulunan cari hesap isimlerinin text dosyaya aktarılması

d) Mevcut cari hesap isimlerinin text dosyada düzenlenen yeni hesap isimleri ile değiştirilmesi

e) Bir veritabanındaki TBLCASABIT tablosunda bulunan kayıtların farklı bir veritabanındaki TBLCASABIT tablosuna aktarılması

 

18-  (NE) Hızlı yöntemle amortisman hesaplanan bir demirbaş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İlk yıl amortisman ayrılmaz

b) Normal yerine hızlı yöntem kullanıldığından demirbaş daha kısa sürede itfa olur

c) Hesaplamalarda, verilen amortisman oranının 2 katı kullanılır

d) Amortisman, her yıl sabit kıymetin alış fiyatı üzerinden hesaplanır

e) Demirbaş için her yıl aynı tutarda amortisman hesaplanır

 

19-   (NE) İş emri takibi için aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) İş emrine bağlı reçete kayıtlarında yapılan değişiklikler, mamulün orijinal reçetesine de yansıtılır

b) İş emirlerinin hangi müşteri siparişine istinaden açıldığı takip edilebilir

c) İş emrine bağlı bir üretim kaydı ile, iş emirlerinde girilen miktardan fazlası üretilebilir

d) Depolar arası transfer fişlerinde bulunan reçete getir fonksiyonu ile, iş emrinde geçen mamulün reçetesi kalem bilgilerine taşınabilir

e) Bakiyesi kalmış fakat üretilmeyecek olan iş emirleri kapatılarak, kalan bakiyelerin raporlarda dikkate alınmaması sağlanabilir

 

20-  (NE) Defter-i Kebir basımında, yevmiye madde numaralarının basılması için hangi işlem yapılmalıdır ?

a) Tarih bazında yeniden numaralandırma yapılmalıdır

b) Yevmiye defteri, resmi basım parametresi işaretli olarak alınmalıdır

c) Yevmiye bilgi değişikliğinden, yevmiye madde numarası kaydedilmelidir

d) Klasik fiş sıralama yapılmalıdır

e) Yevmiye kontrol çalıştırılmalıdır

 

21-  (NE) Döviz takibi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Dövizli kayıt girilebilmesi için öncelikle ilgili güne air kur bilgilerinin girilmesi gerekir

b) Dövizli girilen kayıtlarda, TL tutarlar program tarafından hesaplanır

c) Bir stok için farklı döviz tipleri ile kayıt girilebilir

d) TL olarak girilen çekler, cari hesap hareketlerine döviz tutarları ile aktarılabilir

e) Dövizli takip edilen cari hesaba TL kasadan ödeme yapılabilir

 

22-  (NE) Aşağıdaki hesaplardan hangisi gelir tablosunda yer alır?

a) 100- Kasa

b) 300- Banka Kredileri

c) 500- Sermaye

d) 621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti

e) 730- Genel Üretim Giderleri

 

23-  (NE) KDV hariç olarak kesilmiş, 1000 TL tutarındaki bir Satış Faturası için, hangi hesaplar nasıl çalışır? (Faturada %18 KDV’li tek bir kalem olduğunu kabul ediniz)

a) 153 Ticari Mallar Hesabı 1000 TL Alacak,

391 Hesaplanan KDV Hesabı 180 TL Alacak,

120 Müşteriler Hesabı 1180 TL Borç

b) 600 Satış Hesabı 1180 TL Alacak,

120 Müşteriler Hesabı 1180 TL Borç

c) 600 Satış Hesabı 1000 TL Alacak,

391 Hesaplanan KDV Hesabı 180 TL Alacak,

120 Müşteriler Hesabı 1180 TL Borç

d) 600 Satış Hesabı 820 TL Alacak,

120 Müşteriler Hesabı 820 TL Borç

e) 600 Satış Hesabı 820 TL Alacak,

391 Hesaplanan KDV Hesabı 180 TL Alacak,

120 Müşteriler Hesabı 1000 TL Borç

 

24-  (NE) Özel fiyat sistemi kapsamında, aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılamaz?

a) Grup kodu “A” olan stoklar için, belirli bir tarih arasında geçerli olacak fiyat listesinin tanımlanması

b) Fiyat grubu BAYI olan bir müşteri için faturada, PERAKENDE fiyat grubu için tanımlanan fiyatların kullanılması

c) Mevcut bir fiyat listesinin, farklı bir geçerlilik tarihi ile kopyalanarak yeni bir fiyat listesinin oluşturulması

d) Fatura belgelerinde, fatura tarihi yerine, geçmiş tarihli fiyat listelerinde yer alan fiyatların kullanılması

e) Müşteri bazında farklı fiyat listelerinin tanımlanması

 

25-   (NE) SELECT * FROM TBLSTSABIT WHERE STOK_KODU LIKE ’01_5%4%’ cümlesi aşağıdaki cari kodlardan hangisini döndürmez?

a) 01254

b) 012554

c) 012555

d) 012542

e) 0125444

 

26-  (NE) Banka modülünde bulunan hesaplar ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Vadesiz mevduat tipli hesaplar ile işlem yapılabilmesi için öncelikle faiz kaydı girilmelidir

b) Rotatif tipli hesaplar ile işlem yapılabilmesi için öncelikle faiz kaydı girilmelidir

c) Bir vadesiz mevduat hesabına farklı döviz tipleri ile işlem yapılabilir

d) Rotatif tipli banka hesabından vadesiz mevduat hesabına virman yapılabilir

e) Rotatif tipli banka hesabından satıcılara EFT kaydı yapılabilir

 

27-  (NE) Cari mektup uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İstenen sayıda mektup şablonu oluşturulabilir

b) Mektup metni içine sabit metin girilebilir

c) Borç bakiyesi gibi bazı bilgilerin, mektup metni içine program tarafından getirilmesi sağlanabilir

d) Cari hesap bakiyesine kısıt vererek, bu kısıta uyan cari hesaplar için mektup basımı yapmak mümkündür

e) Hiçbiri

 

28-  (NE) Dizayn modülünden hazırlanan dizaynlar ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Satış faturası ve satış irsaliyesi basımı için aynı dizayn kodu kullanılabilir

b) Nakli yekün satırının, kalem başlangıç satırından büyük, toplam başlangıç satırından küçük olması gerekir

c) Program sahaları arasında yapılan hesaplama sonucunda çıkan değerin basımı mümkündür

d) Fatura basımının hangi dizayna göre yapılacağı, basımdan önce kullanıcı tarafından belirlenebilir

e) Dizayna eklenen Açıklama tipli alanlar sayesinde, basımdan hemen önce sorgulanan açıklamaların bastırılması mümkündür

 

29-  (NE) Çek tahsil işleminin cari hesaplara hareket olarak kaydedilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Çek tahsil işlemi cari hesaplara kaydedilemez

b) Dekont parametrelerinde, çek tahsil dekontu cariye işlensin parametresi işaretlenmelidir

c) Çek tahsil dekontu cari hesaplara otomatik olarak işler, herhangi bir şey yapılmasına gerek yoktur

d) Çek tahsil dekont kaydında, borçlu ve alacaklı cari hesap kodları verilmelidir

e) Çek tahsil dekont kaydında cariye işlensin seçeneği işaretlenmelidir

 

30-  (NE) M1 mamulü 4 birim Y1 yarı mamulünden, Y1’de 10 birim H1 hammaddesinden oluşmaktadır. Y1 yarımamülünün reçetesinde “otomatik reçete” seçeneği işaretli olup, stok bakiyesi 50 birimdir. M1 mamulünden 100 adet üretim sonu kaydı yapıldığında, Y1’e ait hareketler nasıl oluşacaktır? (Stoktan kullan seçeneği işaretlenmiştir)

a)      400 giriş, 400 çıkış

b)      350 giriş, 300 çıkış

c)      300 giriş, 400 çıkış

d)     400 giriş, 350 çıkış

e)      350 giriş, 400 çıkış

 

31-  (NP) Şubeli muhasebe uygulaması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Merkez olmayan şubelerden sadece kendi işlemlerine ait raporlar alınabilmektedir

b) Şubeli muhasebe kullanımına yıl ortasında geçilebilmektedir

c) Merkez şubeden, şubeler dahil olarak da rapor alınabilmektedir

d) Yevmiye fişlerinin numaralarının ilk 5 hanesi şube kodunu içerecek şekilde oluşmaktadır

e) Muhasebe hesap kodları tüm şubelerde ortak olarak tanımlanabilir

 

 

 

 

 

 

 

32-  (NP) Puantaj işlemlerinden “Hızlı KYKM Sabitleme” uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sabitlenen ve “Hızlı Puantaj Atama” ile puantaja atanan tutarlar sadece net tutar olarak puantaja yansıtılabilir

b) Sabitlenen ve “Hızlı Puantaj Atama” ile puantaja atanan rakamlar puantajda değiştirilemez

c) Personel sabit kartlarında sağ klikte bulunan “Kazanç/Yardım Sabitleme” seçeneği ile, işlemin personel bazında yapılması sağlanabilir

d) “Yeni Aya Devir” işlemi çalıştırıldığında sabitlenen tutarlar puantajlara otomatik olarak yansır

e) Sadece Kazanç ve Yardımlar sabitlenebilir

 

33-  (NP) Ayrıntılı Belge Kayıtlarına Erişim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?

a) Ayrıntılı Belge Kayıtlarına Erişim aracı ile, daha önce kaydedilen Fatura, İrsaliye, Sipariş belgelerine hızlı erişim sağlanabilir

b) Kullanıcılar tarafından “Yardımcı Programlar\Ek Rehber Oluşturma” menüsünden kaydedilmiş ek rehberlere, ayrıntılı belge kayıtlarına erişim menüsünden ulaşılabilir

c) Belgelerin listelendiği ekrandaki seçenekler kullanılarak, belge basımı ya da cari hesap kod değişikliği gibi işlemler yapılabilir

d) Fatura modülü içerisinden kaydedilmiş olan satış faturalarına ulaşılabilir, seçilen belge üzerinde çift tıklanıp, ulaşılan belge üzerinde değişiklik yapılabilir

e) Hiçbiri

 

34-   (NP) Aşağıdakilerden hangisi koşul uygulaması için yanlıştır?

a) Kalem bazında  girilen vade gününe göre kaçıncı liste fiyatının uygulanacağı belirlenebilir

b) Kalem bazında girilen vade gününe göre hangi oranda satır iskontosu uygulanacağı belirlenebilir

c) Fatura belgelerinde, cari hesap için sadece tek bir koşulda tanımlı iskonto ve vadeler geçerlidir

d) Bir üründen alana mal fazlası olarak başka bir üründen verilebilir

e) Bir grup ürüne, birden fazla gruptan mal fazlası tanımlanabilir

 

35-  (NP) İthalat uygulaması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri  doğrudur?

I. 159-Verilen Sipariş Avansları hesabına girilen ithalat masrafları, kapatma sonrasında stok fiyatlarına eklenir

II. İthalat kapatma işlemi sonrasında, mal bedeli ve diğer ithalat masrafları, stok muhasebe hesaplarına otomatik olarak aktarılır

III. İthalatı yapılan stoğun mal bedeli, ithalat dekontunda 159-Verilen Sipariş Avansları ya da 259- Verilen Avanslar hesaplarından birine işlenebilir

a) I

b) I-II

c) I-III

d) II-III

e) I-II-III

 

 

 

36-  (NP) Risk takibi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Alınan teminat mektuplarının riske dahil edilmesi sağlanabilir

b) Bir müşteriye ait risk limiti sıfır ise, fatura belgelerinde bu müşteri için risk kontrolü yapılmaz

c) Cari hareketlerden sadece belirli bir kısıta uyanların, belirli bir oranda riske dahil edilmesi sağlanabilir

d) Sipariş kayıtlarında risk kontrolü yapılması mümkündür

e) Bir müşteriye ait risk tutarının, birden fazla cari  hesap riski kontrol edilerek bulunması sağlanabilir

 

37-  (NP) H001 stoğunun bağlı bulunduğu kalite grubunda örneklem miktarına 25, sabit miktarına ise 3 girilmiştir. Satın alma irsaliyesi ile bu stoktan 110 adet teslim alınmış ve kalite kontrole tabi tutulmuştur. Program tarafından oluşturulacak örnek sayısı ve kontrol edilen toplam miktar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Örnek sayısı= 4; Kontrol edilen miktar= 12

b) Örnek sayısı= 4; Kontrol edilen miktar= 15

c) Örnek sayısı=4; Kontrol edilen miktar=22

d) Örnek sayısı= 5; Kontrol edilen miktar= 15

e) Örnek sayısı= 5; Kontrol edilen miktar= 22

 

38-   (NP) 01.04.2011 tarihinde müşteriden alınan 1000 USD tutarındaki çek (01.04.2011 kuru= 1.4), 05.01.2011 tarihinde tahsil hesabına gönderilmiştir (05.01.2011 kuru= 1.7). Bu çek 08.01.2011 tarihinde bankadan tahsil edilmiştir (08.01.2011 kuru= 1.5).  Çeke ait kayıtlar sırasında kur farkı kayıtlarının program tarafından oluşturulduğu dikkate alındığında, bu çek için kambiyo gelirleri hesabına işlenecek tutar aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0

b) 100

c) 200

d) 300

e) 400

 

39-  (NP) Seri takibi uygulaması için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Çıkış hareketlerinde seri takibi yapılabilmesi için giriş hareketlerinde de seri takibi yapılmalıdır

b) Üretimde sarf edilen malzemelere ait seri bilgilerinin, FIFO mantığına göre giriş serilerinden otomatik olarak getirilmesi sağlanabilir

c) Hem giriş hem de çıkış işlemlerinde, yazılan miktar kadar seri numarası sorgulanması sağlanabilir

d) Serilerde bakiye takibinin yapılması durumunda, girişi olmayan bir seriden çıkış yapılamaz

e) Seri takibine yıl ortasında geçilmesi halinde, mevcut stoklara ait seri bilgileri, stok bakiyelerini etkilemeyecek şeklilde devir olarak girilebilir

 

 

40-  (NP) Hareketleri aşağıdaki gibi olan bir stok için aylık ağırlıklı ortalama yöntemine göre 3.ay maliyeti nedir?

Tarih

Tip Fiyat Giriş Miktarı Çıkış Miktarı
01.01.2011 Devir 10.00 50.00 0.00
17.01.2011 Fatura 14.00 0.00 20.00
02.02.2011 Fatura 15.00 20.00 0.00
10.02.2011 Miktarsız Maliyet 500.00 0.00 0.00
20.03.2011 Fatura 20.00 30.00 0.00
21.03.2011 Fatura 23.25 0.00 10.00

a) 15

b) 17.5

c) 20

d) 21.25

e) 23.75

41-   (NP) Ödeme emri uygulaması ile ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Cari hesaba ödeme emri oluşturulabilmesi için, hesabın alacak bakiyesi vermesi gerekir

b) Ödeme tutarı, cari hesap bakiyesinin belirli bir oranını karşılayacak şekilde belirlenebilir

c) Ödeme emirleri ile, satıcının birden fazla banka hesabına havale yapılabilir

d) Ödeme emirleri listesi ile, daha önceden oluşturulan ödeme emirlerinin, banka formatlarına uygun olarak txt dosyasına yazılması sağlanabilir

e) Ödeme emri listesinin oluşturulması ile, cari ve banka hesaplarına borç/alacak kayıtları atılır

 

42-  (NP) TBLCASABIT tablosunda olup da TBLCASABITEK tablosunda bulunmayan cari kodların TBLCASABITEK tablosuna kayıt edilmesini sağlayan SQL cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) insert into tblcasabitek (cari_kod) select cari_kod from tblcasabit

b) insert into tblcasabitek (cari_kod) select cari_kod from tblcasabit where cari_kod not in (select cari_kod from tblcasabitek)

c) insert into tblcasabitek (cari_kod) select cari_kod from tblcasabit where tblcasabit.cari_kod = tblcasabitek.cari_kod

d) insert into tblcasabitek (cari_kod) values select cari_kod from tblcasabit where cari_kod in (select cari_kod from tblcasabitek)

e) insert into tblcasabitek (cari_kod) values (cari_kod) where cari_kod in select * from tblcasabit

 

43-  (NP) M1 mamülü H1 ve H2 bileşenlerinden oluşmaktadır. Her iki bileşeninin de reçetedeki kullanım miktarı 1’dir. H1’e ait stok bakiyesi 110, H2’ye ait stok bakiyesi ise 120’dir. M1 mamülüne ait 200 birimlik iş emri için İşemri Malzeme Talep ekranı ile depolar arası transfer yapılırken program tarafından getirilecek set miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 90

b) 100

c) 110

d) 120

e) 200

 

 

 

44-  (NP) Program tarafından oluşturulabilen fiyat farkı faturaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Satıcı siparişlerindeki fiyatlar ile alış faturalarındaki fiyatlar karşılaştırılarak fiyat farkı faturası oluşturulabilir

b) Kullanıcının belirleyeceği tarihte geçerli fiyat listeleri ile alış faturalarındaki fiyatlar karşılaştırılarak fiyat farkı faturası oluşturulabilir

c) Özel fiyat sisteminin kullanılmaması halinde, stok kartındaki alış fiyatı 1 ile alış faturalarındaki fiyatlar karşılaştırılarak fiyat farkı faturası oluşturulabilir

d) Fiyat farkı faturasında, alış faturasında kullanılan stok kodu yerine farklı stok kodu kullanılabilir

e) Fiyat farkı faturasında yer alan stokların hareket kayıtlarında oluşan harketin tipi J-Açık Fatura olacaktır

 

45-  (NP) Kredi kartı işlemleri için; bir banka ile yapılan sözleşmenin şartları aşağıdaki gibidir:

Banka tarafından ödemeler vadeli olarak yapılacaktır,

1-5 taksitli satış komisyonu %1’dir,

Kesintiler ilk tahsilatta düşülecektir,

Vade, sabit 10’dur.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda 25.04.2011 tarihinde 5 taksitli olarak yapılan 1000 TL’lik bir satış işlemi sonucunda, bankanın ilk ödeme tarihi ve tutarı ne olacaktır?

a) 05.05.2011: 195 TL

b) 05.05.2011: 990 TL

c) 10.05.2011: 190 TL

d) 10.05.2011: 195 TL

e) 10.05.2011: 990 TL

 

46-  (NP) Aşağıdakilerden hangisi kolon bazı güvenlik ile sağlanamaz?

a) Cari hesap tanımlanırken, muhasebe hesap kodunun boş geçilmesini engellemek

b) Satış faturalarının, stok kartlarındaki birinci satış fiyatı dışındaki bir fiyatla kaydedilmesini engellemek

c) Belirli bir kullanıcı tarafından tutarı 3000 TL’yi aşan alış faturası girilebilmesini engellemek

d) Bir grup kullanıcının, belirli bir cari hesap ile ilgili kayıtlara erişimini engellemek

e) Müşteri siparişlerinde, müşteri kartındaki plasiyer kodundan farklı plasiyer kodu ile kayıt yapılmasını engellemek

 

47-  (NP) Karma koli uygulaması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Bilgi amaçlı seçeneği, karma kolinin bileşenlerinden giriş/çıkış yapılması istenmiyorsa işaretlenmelidir

b) Karma koli içinde tanımlanan bileşenler daha önce kullanılmamış olmalıdır

c) Karma koli uygulamasının kullanımı parametreye bağlıdır

d) Karma koli stoğunun fiyatı stok kartında belirtilebilir

e) Bileşenlerin fiyatları koli stoğunun fiyatı üzerinden oranlanarak hesaplanabilir

 

 

 

 

 

 

 

48-  (NP) Üretim akış modülü ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilemez?

a) Fabrika son durumunun izlenebilmesi

b) Makinalar üzerindeki iş emirlerinin izlenebilmesi

c) Mamule/yarımamule ait üretim süresinin izlenmesi

d) Üretim esnasında çıkan arızaların sıklıklarının izlenebilmesi

e) Makina(tezgah) kapasitesinin günlük ve haftalık olarak planlanabilmesi

 

49-  (NP) Satınalma teklif siparişleştirme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Aynı carinin farklı teklifleri tek siparişte birleştirilebilir

b) Teklif içindeki kalemlerden seçim yapılarak istenenler siparişleşleştirilebilir

c) Aynı talebe gelen teklifler arasından istenen kalemler seçilerek siparişleştirilebilir

d) Farklı carilere ait taleplere gelen teklifler birleştirilerek tek bir sipariş oluşturulabilir

e) İstenen teklif kalemi parçalanarak birden fazla sipariş oluşrulabilir

 

50-  (NP) Müşteri yönetim sistemi ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a) Stok kısıtı verilerek, sadece kısıta uyan ürünlerin Crm kayıtlarında seçilmesi sağlanabilir

b) Fırsatlaştırılan aday kayıtları sistemden silinir

c) Aday ve fırsat takibi farklı plasiyerler ile yapılabilir

d) Aday\Fırsat\Cari gibi kodların müşteri yönetim sisteminde kendi içlerinde ardışık gitmesi sağlanabilir

e) Müşteri yönetim sistemi kullanıcıları modülün parametrelerinden tanımlanır

 

51-  (NM) Satıcı siparişi dengeleme uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Program tarafından yapılan MRP hesaplamaları sırasında, mevcut satıcı siparişleri dikkate alınmaz

b) Dengeleme sırasında, planlama sonucu çıkan ihtiyaçlar ile mevcut siparişler karşılaştırılır

c) Dengeleme sırasında mevcut siparişlerde hiçbir değişiklik yapılmaz, sadece yeni sipariş oluşturulur

d) Planlamadan doğan ihtiyaçlar gün bazında kümüle edilerek, bunlar için tek satıcı siparişi oluşturulması sağlanabilir

e) Planlamadan doğan her bir ihtiyaç için ayrı satıcı siparişi oluşturulması sağlanabilir

 

52-  (NM) Makina bakım ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a) Üretim akış kayıtlarında girilen arıza kayıtları için otomatik bakım emri açılması sağlanabilir

b) Bakım planlama kayıtlarından bağımsız olarak bakım emri açılabilir

c) Bakım emirlerinde girilen üretim tipli stok sarfları için “üretim” tipli ambar fişi oluşması sağlanır

d) Bakım emirlerinde girilen hizmet kaydı tipli stok sarfları için satıcı siparişi oluşması sağlanır

e) Bir makina için birden fazla makina şablonu oluşturabilir

 

 

 

53-  (NM) Perakende Analiz Değerşendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Maliyet raporlarından olan Serbest Maliyet Ambar Raporu ile dağıtılan prim tutarlarının ürün maliyetlerine etkisi görülür

b) Pad uygulaması ile, sözleşmeler doğrultusunda hesaplanan prim tutarlarının, prim hesaplanan ürünlere dağıtılması sağlanabilir

c) Nakliye, montaj, vb diğer tipteki belgelerin de ürünlerin maliyetlerine dağıtılması için dağıtım anahtarı tanımlanması gerekmektedir

d) Matrah türü olarak net ciro seçildiği zaman, fatura belgesindeki iskontolar düşülmüş ve KDV tutarı eklenmemiş tutar ifade edilmektedir

e) 01/01/2011 – 31/12/2011 tarih aralığında prim değerlendirme sayısı=4 ise, 1 yıl boyunca 4’er aylık dönemlerde 3 kez prim hesaplaması yapılacak anlamına gelmektedir

54-  (NM) İş akış yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri söylenemez?

I. Bir modülün aynı program numarası için birden fazla iş akış tanımlaması yapılabilir

II. İş akış yolu kayıtlarında bir sıra numarasına sadece bir kullanıcı tanımlanabilir

III. İlgili tablolarda onaylanmış kayıtlar için onay tipi sahası “A” değerini alır

IV. Süre tanımlası yapılmış bir kaydın gecikmesi durumunda önceki kullanıcıya yönlendirilmesi sağlanabilir

V. Red olunmuş bir kaydın istenilen sıradaki kullanıcıya gönderilmesi sağlanabilir

 

a) II-IV

b) I-IV

c) I-II-III

d) II-IV-V

e) IV-V

55-  (NM) M1 mamulünün 1 birimi için 3 birim H1 hammaddesi kullanılmaktadır. Bu stoklara ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Stok Kodu          Lot Size          Minimum Stok Seviyesi                      Bakiye

M1                                                          10                                                       15

H1                          20                              –                                                         10

Mamul için 30 birimlik müşteri siparişi alınmıştır. MRP çalıştırıldığında M1 ve H1 stoklarının son kalan bakiyeleri ne olur?

 

a) M1=0; H1=10

b) M1=0; H1=15

c) M1=10; H1=5

d) M1=10; H1=15

e) M1=10; H1=10

 

 

56-  (NM) Maliyet muhasebesi modülü kullanılan bir firmada, 2. ay için maliyet oluşturma işlemleri tamamlanmış ve Satılan Malın Maliyeti mahsubu oluşturulmuştur. Serbest maliyet ambar raporu alındığında bir mamule ait Gerçek Bakiye ve Kalan Tutar değerleri arasında fark tespit edilmiştir. Bu farkın sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) Maliyet işlemleri tamamlandıktan sonra, mamul için ikinci aya ait üretim fişi girilmesi

b) Maliyet işlemleri tamamlandıktan sonra, mamul için ikinci aya ait satış faturası girilmesi

c) Maliyet işlemleri tamamlandıktan sonra, mamulün bileşenlerinden birisi için alış faturası girilmesi

d) Mamulün ikinci ay sonundaki bakiyesinin eksi değerde olması

e) Maliyet işlemleri tamamlandıktan sonra, mamulün hareketlerine ikinci aya ait tutarı sıfır olan devir tipli giriş miktarı işlenmesi

 

57-  (NM) Netsis Cari Muhasebe Açıklama Kayıtları ekranında  Satış Faturaları’nın Entegrasyon Stok Genel  Açıklamasına aşağıdaki script tanımlanmıştır.

SQLSTR=”SELECT CARI_ISIM FROM TBLCASABIT WITH (NOLOCK) WHERE CARI_KOD='”&GETPROGVALUE(“CARI_KODU”)&”‘”

SET NTRS=NETSISCORE.NETLIBDB.GETNEWQUERY

NTRS.RECSQL(SQLSTR)

DIM BSL

BSL=0

I=2

DO WHILE I<=LEN(GETPROGVALUE(“FATIRS_NO”)) AND BSL=0

IF MID(GETPROGVALUE(“FATIRS_NO”),I,1)<>”0″ THEN

BSL=I-1

END IF

I=I+1

LOOP

ACIKLAMA = LEFT(GETPROGVALUE(“FATIRS_NO”),1) &_

RIGHT(GETPROGVALUE(“FATIRS_NO”),LEN(GETPROGVALUE(“FATIRS_NO”))-BSL) & ” NL FAT / CARI:” &_

MID (NTRS.FIELDBYNAME(“CARI_ISIM”).ASSTRING,1,20)

RESULT=ACIKLAMA

Satış faturası kesildiğinde entegrasyon stok açıklaması aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

 

a) A00000000001035 NL FAT / CARI: NETSİS YAZILIM A.Ş

b) C001224 NL FAT / CARI: NETSİS YAZILIM A.Ş

c) A1035 NL FAT / CARI: NETSİS YAZILIM A.Ş

d) E10012 NL FAT /  NETSİS YAZILIM A.Ş

e) A00000000000312 NL FAT /  NETSİS YAZILIM A.Ş

 

58-  (NM) NetOpenX ile  Visual Basic kodları kullanılan ve halihazırda çalışan bir uygulamada işlem bittiğinde Netsis’in standart Mesaj bilgilendirme  uygulaması ile “İslem tamamlandı”  yazdırılmak isteniyor.  Doğru kodlama aşağıdakilerden hangisidir?

a) Set bilgi = Kernel.yeniNetsisCore(Sirket)

bilgi.NetLibWin32.ShowNetsisMesaj “İslem tamamlandı”, 2

b) Set bilgi = Kernel.yeniNetsisCore(Sirket)

msg.NetLibWin32.ShowNetsisMesaj “İslem tamamlandı”, 2

c) Msgbox “İslem tamamlandı”,2

d) Set bilgi = Kernel.yeniNetsisCore(Sirket)

Msgbox “İslem tamamlandı”,2

e) Set Msgbox = Kernel.yeniNetsisCore(Sirket)

Msgbox “İslem tamamlandı”,2

 

 

 

59-  (NM) Maliyet muhasebesinde işçilik dağıtım anahtarı birim katsayılar, enerji dağıtım anahtarı ise üretim miktarı olarak tanımlanmıştır.

M1 üretim miktarı 100, ilk madde ve malzeme gideri 1000, işçilik birim katsayısı 0,5;

M2 üretim miktarı 150, ilk madde ve malzeme gideri 2000, işçilik birim katsayısı 1;

Toplam işçilik gideri 1000 YTL, toplam enerji gideri 500 YTL ise,

M1 ve M2’ye ait toplam maliyet değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) M1 1500 TL; M2 3000 TL

b) M1 1450 TL; M2 3050 TL

c) M1 1700 TL; M2 3300 TL

d) M1 1600 TL; M2 2900 TL

e) M1 1750 TL; M2 3500 TL

 

60-  (NM) Aşağıdakilerden hangisi NDI uygulaması için yanlıştır?

a) Tasarlanan formların Temelset menülerinden çağrılabilmesi için bu formların veritabanı bağlantılı olması gerekir

b) Tasarlanan formlar aracılığıyla veri girişi ekranları yaratılabilir

c) Oluşturulan formlar Temelset ile entegre edilerek, sadece yetkisi olan kullanıcıların bu formaları kullanması sağlanabilir

d) Ek rehberler yapılabilir

e) Birden fazla tablodan ve birden fazla viewdan  aynı anda kayıt okunabilir

 

 

NETSİS ONAYLI DESTEK UZMANI SINAV SORULARI (A) – Aralık 2010 CEVAP_ANAHTARI (A)

11 Nisan 2011 Yorum bırakın
NOD SINAVI CEVAP ANAHTARI (A)
A B C D E
NE 1 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NE 2 [     ] [     ] [ X ] [     ] [     ]
NE 3 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NE 4 [ X ] [     ] [     ] [     ] [     ]
NE 5 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NE 6 [     ] [     ] [ X ] [     ] [     ]
NE 7 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NE 8 [     ] [ X ] [     ] [     ] [     ]
NE 9 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NE 10 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NE 11 [ X ] [     ] [     ] [     ] [     ]
NE 12 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NE 13 [     ] [ X ] [     ] [     ] [     ]
NE 14 [     ] [ X ] [     ] [     ] [     ]
NE 15 [ X ] [     ] [     ] [     ] [     ]
NE 16 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NE 17 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NE 18 [     ] [ X ] [     ] [     ] [     ]
NE 19 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NE 20 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NE 21 [     ] [ X ] [     ] [     ] [     ]
NE 22 [     ] [ X ] [     ] [     ] [     ]
NE 23 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NE 24

İPTAL

NE

25 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NE 26 [ X ] [     ] [     ] [     ] [     ]
NE 27 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NE 28 [ X ] [     ] [     ] [     ] [     ]
NE 29 [     ] [     ] [ X ] [     ] [     ]
NE 30 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NP 31 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NP 32 [ X ] [     ] [     ] [     ] [     ]
NP 33 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NP 34 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NP 35 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NP 36 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NP 37 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NP 38 [     ] [ X ] [     ] [     ] [     ]
NP 39 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NP 40 [ X ] [     ] [     ] [     ] [     ]
NP 41 [     ] [     ] [ X ] [     ] [     ]
NP 42 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NP 43 [     ] [     ] [ X ] [     ] [     ]
NP 44 [ X ] [     ] [     ] [     ] [     ]
NP 45 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NP 46 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NP 47 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NP 48 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NP 49 [     ] [ X ] [     ] [     ] [     ]
NP 50 [     ] [     ] [ X ] [     ] [     ]
NM 51 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NM 52 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NM 53 [     ] [ X ] [     ] [     ] [     ]
NM 54 [     ] [     ] [     ] [ X ] [     ]
NM 55 [     ] [     ] [ X ] [     ] [     ]
NM 56 [ X ] [     ] [     ] [     ] [     ]
NM 57 [     ] [     ] [     ] [     ] [ X ]
NM 58 [     ] [     ] [ X ] [     ] [     ]
NM 59 [     ] [ X ] [     ] [     ] [     ]
NM 60 [     ] [ X ] [     ] [     ] [     ]

NETSİS ONAYLI DESTEK UZMANI SINAV SORULARI (A) – Aralık 2010

06 Nisan 2011 Yorum bırakın

 1.      (NE) Netsis paketlerinin kurulumu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)    Kurulum uygulaması ile, aynı anda birden fazla paketin (Personel, Temelset gibi) yüklenmesi mümkündür

b)   Netsis kurulumundan önce, veritabanı (MSSQL, Oracle) kurulumunun yapılmış olması gerekir

c)    Sunucu kurulumu sırasında, bilgisayarın internete bağlı olması gerekir

d)   Veritabanı dosyalarının oluşturulacağı dizin, program dosyalarının kopyalanacağı dizinden farklı olabilir

e)    Hiçbiri

2.      (NE) Özel Hesap Kapatma uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    Özel hesap kapatması yapılmış belgelerde değişikliğe izin verilmemesi sağlanabilir

b)   Cari hesap kartında özel hesap kapatma seçili müşteriden sadece birisinden çek alındığında özel hesap kapatma penceresi gelmiyorsa, müşterinin borç bakiyesi yoktur

c)    Cari hesap kartında özel hesap kapatma seçili müşterilerin açıkta kalan borç hareketleri yaşlandırma yöntemine göre raporlanamaz

d)   Bir cari hesabın borç hareketlerini başka bir carinin alacak hareketleri ile kapatmak mümkündür

e)    Özel hesap kapatma işlemi, belgelerin kaydı sırasında yapılabileceği gibi, daha sonra müşteri hesabı çağrılarak Özel Hesap Kapatma menüsünden de yapılabilir

3.      (NE) Firma takvimi uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    Fatura belgelerinde, hafta sonuna denk gelen bir gün vade tarihi olarak girildiğinde, vade gününün bir sonraki iş günü olacak şekilde program tarafından güncellenmesi sağlanabilir

b)   Programda tek bir genel takvim tanımlanarak, tüm cari hesaplar için takvim hesaplamaları bu takvime göre yapılabilir

c)    Birden fazla takvim tanımlanması ve bu rehberlerin cari hesaplarla ilişkilendirilmesi mümkündür

d)   Hafta sonu, resmi tatil ve dini tatiller dışında, firmanın çalışmadığı diğer günler özel tatil olarak takvime eklenebilir

e)    Hiçbiri

4.      (NE) Cari hareket kayıtlarında sağ klikte bulunan seçeneklerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a)    Diğer modüllerden girilen belgeler iptal edilebilir

b)   Seçilen hareketin entegre anahtarı izlenebilir

c)    Seçilen harekete ait muhasebe hareketleri oluşturulmuş ise, ilgili yevmiye fişi izlenebilir

d)   Müşteriden alınan müşteri çekleri ve senetlerinin listesi toplu halde izlenebilir

e)    Gridde yeralan bilgiler excel/word gibi uygulamalara gönderilebilir

5.      (NE) Farklı teslim adresi uygulaması ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)    Bir müşteriye ait farklı teslim adresleri için, istenen sayıda teslim adresi cari kartı tanımlanabilir

b)   Tanımlı teslimat adres carileri, ana müşteri hesapları ile ilişkilendirilebilir

c)    Fatura, irsaliye ve ziyaret için adres tipi belirtilerek farklı adres cari kartları tanımlanabilir

d)   Müşteriye ait farklı teslim adres cari kodları, faturada bulunan cari kod sahasındaki rehberde sağ klik yapıldığında gelen Bağlantı Cari Seçimi rehberinden seçilebilir

e)    Fatura kaydı sırasında teslimat adresi, farklı teslim adres cari kartından getirildiyse değiştirilemez

6.      (NE) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Stok modülü  Hızlı Değişiklik işlemi ile toplu olarak değiştirilemez?

                     I.            Stok Kodu

                  II.            Asgari-Azami stok seviyeleri

               III.            Nakliye süreleri

               IV.            Geçerli şube kodu

 

a)    I, II

b)   I, II, III

c)    I, IV

d)   II, III

e)    II, III, IV

7.      (NE) Ödeme emri oluşturma işlemi sırasında, aşağıdaki sebeplerden hangisi dolayı cari hesabın ödeme listesinde gelmemesinin sebebi olamaz?

a)    Ödeme emrinin oluşturulduğu döviz tipi için alacak bakiyesi yoktur

b)   Cari kartında ödeme tipi olarak nakit seçilmiştir

c)    Ödeme emri oluşturma işlemi sırasında verilen tarih aralığı için alacak bakiyesi yoktur

d)   Cari hesap için Cari/Banka tanımlaması yapılmamıştır

e)    İlgili cari hesap, ödeme emri oluşturma işleminde ön sorgulamada verilen kısıtlara uymuyordur

8.      (NE) Hareketleri aşağıdaki gibi olan carinin borçları, 31.10.2010 tarihi itibariyle vade tarihine göre yaşlandırıldığında, açıkta kalan borçlarının ortalama gecikme günü kaçtır?

Tarih Vade Tarihi Borç Alacak
01.10.2010 15.10.2010 3.000 0
02.10.2010 10.10.2010 4.000 0
09.10.2010 10.10.2010 0 2.000

a)    17

b)   18

c)    20

d)   29

e)    30

9.      (NE) Hangi borç hareketinin hangi alacak hareketiyle kapatıldığını, gecikme gün ve faiz tutarı detayı ile birlikte listeleyen rapor aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Cari hareket dökümü

b)   Borç/alacak yaşlandırma listesi

c)    Tarih aralı yaşlandırma dökümü

d)   Fatura bazlı vade farkı

e)    Yürüyen bakiyeli vade farkı

10.  (NE) Fatura belgelerinde eksi stok bakiyesi kontrolü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    İrsaliye/fatura kaydında eksi bakiyeye düşen stoklar için, işlemi kesmeden, sadece eksi bakiye uyarısı vermesi sağlanabilir

b)   İrsaliye/fatura kaydı sırasında eksi bakiye kontrolü yapılabilmesi için, çıkış yapılan depoya ait tanımlamada “Eksi bakiye kontrol” seçeneğinin işaretlenmesi gerekir

c)    Stoğun çıkışı yapılacak deponun yanı sıra, farklı depolardaki bakiyelerin de dikkate alınarak bakiye kontrolü yapılması sağlanabilir

d)   Sipariş kaydı sırasında girilen miktarın tamamı ilgili depoda bulunmuyorsa, eksi bakiye uyarısı vermesi sağlanabilir

e)    Siparişte girilen miktarın bir kısmı depoda bulunmuyorsa, bu siparişin depoda olan kısmı parçalı olarak teslim edilemez

11.  (NE) Barkod takibi için aşağıdaki seçeneklerden hangis yanlıştır?

a)    Bir stok için stok kodu, barkod 1, barkod 2, barkod 3 ve üretici kodu olmak üzere maksimum 5 barkod tanımlanabilir

b)   Faturada girilen kalemlere ait barkod basımı yapılabilir

c)    Stok kodu olarak tanımlanan bir değer, herhangi bir stoğun barkodu olarak tanımlanamaz

d)   Herhangi bir stok için tanımlanan barkod bilgisi, başka bir stok için tekrar tanımlanamaz

e)    Fatura belgelerinde stok kodu yerine, stok için tanımlanan barkod değerleri de kullanılabilir

12.  (NE) Depolar arası transfer ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)    Lokal depolar arası transfer yapılabilir

b)   Şubeler arası transfer girilebilir

c)    Sipariş bağlantılı depolar arası transfer kaydı girilebilir

d)   Girilmiş bir depolar arası transfer kaydının üst bilgilerinde sağ klikteki “Numara değişikliği” menüsü ile numarası değiştirilebilir

e)    İşemrine bağlı depolar arası transfer kaydı yapılabilir

13.  (NE) Aşağıda bilgileri verilmiş olan personelin 12. Ay için ödeyeceği gelir vergisi rakamı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Gelir vegisi dilimleri       0-8800            arası %15

                                                8801-25000 arası %20

Personelin 12. Ay için net gelir vergisi matrahı 1700 TL’dir. 11. Ay sonu itibari ile devreden gelir vergisi matrahı 8650’dir.

a)    340

b)   332,5

c)    312,5

d)   255

e)    245,5

14.  (NE) Dekont modulu, genel dekont kaydı sırasında,  girilmiş olan her bir borç ya da alacak kaydının toplamı için, cari hesaba tek satırda ters kayıt atan işlem hangisidir?

a)    Dekont son satırı  kapatma

b)   Bakiye kapatma

c)    Dekont kopyalama

d)   Tüm dekont/cari entegre kaydet

e)    Dekont detay değişikliği

15.  (NE) Tahsilde ve beklemede olan bir müşteri senedinin, müşteriye iadesi için hangi işlem/işlemler sırası ile yapılmalıdır ?

a)    Dekont modülünden senet çek iade dekontu, müşteri senetleri modülünden portföyden senet iadesi

b)   Dekont modülünden  senet/çek düzeltme dekontu

c)    Müşteri senetleri modülünden portföyden senet iadesi

d)   Dekont modülünden senet çek iade dekontu, müşteri senetleri modülünden toplu çıkış

e)    Müşteri senetleri modülünden, toplu ödeme bildirimi

16.  (NE) Muhasebe modülünde, yevmiye fişi kayıtlarının,  kendi içlerinde önce borç sonra alacak olmak üzere sıralanması için hangi işlem çalıştırılmalıdır ?

a)    Tarih bazında yeniden numaralandırma

b)   Yevmiye bilgi değişikliği

c)    Aydan aya fiş aktarımı

d)   Klasik fiş sıralama

e)    Muhasebe hesabı borç /alacak tanımlama

17.  (NE) Aşağıdaki işlemlerden hangisi entegrasyonda dekont mahsubuna düşmez?

a)    Dekont modülünden girilen çek/senet tahsil dekontları

b)   Müşteri Senet/Çek modülünden tahsile teminata ciro işlemleri

c)    Banka modülünden entegre edilen kayıtlar

d)   Üretim modülünden entegre edilen kayıtlar

e)    İade tipli satış fatura kayıtları

18.  (NE) Kayıt ve vade tarihleri aşağıdaki gibi olan çeklerin ortalama vade günü nedir?

Kayıt Tarihi                         Vade Tarihi Tutarı
10.10.2010  20.10.2010 100
10.10.2010 30.10.2010 150

 

a)      15

b)      16

c)      17

d)     18

e)      19

19.  (NE) Netsis ticari paketi içinden aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

a)      Netsis ticari paket programının sürümü ve onaylı sürüm bilgisi

b)      Veritabanı yaratılma dili

c)      İçinde bulunulan şirketin ismi ve şirket yılı bilgisi

d)     Tanımlı tüm şirketlerin şirket yılları, devir bilgileri ve şirket yıllarını içeren liste

e)      Veritabanı için alınan yedek dosyasının tarihi

 

20.  (NE) Birim fiyatı 200 TL, KDV oranı %18 olan stoktan 100 adet satılmış 2 adet mal fazlası olarak verilmiştir. Faturaya ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Mal fazlası için brüt fiyat üzerinden %18 KDV ayrılmıştır.

Sırasıyla %10 ve %5 satır iskontosu uygulanmıştır.

500 TL’lik nakliye maliyeti bulunmaktadır. Ek maliyet için %18 KDV hesaplanmıştır.

Buna göre fatura KDV matrahı nedir?

a)      15390

b)      16290

c)      16310

d)     16507,8

e)      18000

21.  (NE) Fatura uygulamalarından biri olan “Sipariş sistemi fifo metodu ile çalışsın” seçeneğinin kullanılması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a)      Sipariş bağlantılı satış irsaliyesi kaydı sırasında, sipariş numarasının her satırda sorgulanması için kullanılır

b)      İrsaliye/fatura kayıtlarında, teslimatı yapılacak siparişlerin, ilk giren ilk çıkar yöntemi ile otomatik getirilmesini sağlar

c)      Mevcut müşteri siparişlerinden otomatik olarak satıcı siparişi oluşturulmasını sağlar

d)     Sipariş kaydı sırasında fiyat olarak, ilgili stoğa ait ilk giriş fiyatını getirir

e)      Sipariş bağlantılı fatura oluşturulurken, ilgili stok için en düşük vade tarihli sipariş satırı otomatik gelir

22.  (NE) Aşağıdakilerden hangisi bilançoda gösterilir?

a)      Faiz giderler

b)      Ticari Mallar

c)      Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri

d)     Olağan Kar ve Zarar

e)      Net satışlar

23.   (NE) Stok hareketlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının oluşması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)      Stok hareketleri sonrasında hangi hesapların çalışacağı, muhasebe detay kod tanımlamaları ile belirlenebilir

b)      Stok alış işlemleri, stok grupları bazında açılan muhasebe kodları ile takip edilebilir

c)      Alıştan iade işlemleri, stok grupları bazında açılan muhasebe kodları ile takip edilebilir

d)     Tüm stok alımlarında ve alıştan iade işlemlerinde aynı hesapların çalışması sağlanabilir

e)      Stok hesabı, alışlarda borç, satışlarda ise alacak çalışır

 

24.  (NE) Form bazı güvenlik uygulaması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

                   I.               Tek bir kullanıcı, kullanıcı grubu ya da tüm kullanıcılar için form üzerindeki bir sahaya müdahele edilememesi sağlanabilir

                II.               Tek bir kullanıcının, kullanıcı grubunun ya da tüm kullanıcıların  form üzerindeki bir sahayı görememesi sağlanabilir

             III.               Form bazı güvenlik tanımlamaları Admin kullanıcılar için geçersizdir

             IV.               Form bazı güvenlik ile grid kolonlarının gizlenmesi mümkün değildir

a)      I

b)      I, II

c)      I, II

d)     I, II, III

e)      I, II, III, IV

25.  (NE) Rapor modülünde bulunan serbest raporlar için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)      Veritabanında bulunan view’lar (görüntüler) kullanılarak raporlama yapılabilir

b)      Raporda gelecek kolonlar, kullanıcılar tarafından belirlenebilir

c)      Rapor kolon başlıkları kullanıcılar tarafından değiştirilebilir

d)     Rapordaki sayısal sahalar için ondalık bilgileri, rapor tasarımı sırasında belirlenebilir

e)      Hiçbiri

26.  (NE) Kasa kayıtları için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)      Farklı kasalar arasında para transferi yapılabilmesi için, bu kasaların döviz tiplerinin aynı olması gerekir

b)      Stok bağlantısız ve nakit ödenen faturalar kasa modülünde takip edilir

c)      Stok bağlantılı ve nakit ödenen faturalar kasa hareketlerinde izlenebilir

d)      

e)      Birden fazla kasanın aynı muhasebe hesap kodunda takip edilmesi mümkündür

f)       Vadesiz ve rotatif tipli banka hesapları ile yapılan nakit işlemler, kasa kayıtlarında takip edilebilir

27.  (NE) Nakli yekünlü olarak hazırlanmış bir faturada ikinci sayfaya geçtiğinde nakli yekün almıyorsa, sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a)      Nakli yekün satırına 48 girilmemiştir

b)      Nakli yekün açıklaması girilmemiştir

c)      Nakli yekünlü faturada numara arttırılsın parametresi işaretli değildir

d)     Kalem bilgilerindeki Tutar alanı için “toplam al” parametresi işaretli değildir

e)      Nüsha sayısı 2 girilmemiştir

28.  (NE) TBLSTSABIT tablosunda STOK_KODU sahası primary key olarak tanımlıdır. TBLSTHAR tablosunda ise foreign key olarak TBLSTSABIT tablosundaki STOK_KODU sahası tanmlıdır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      TBLSTHAR tablosunda olmayan bir kod TBLSTSABIT tablosuna işenebilir

b)      TBLSTSABIT tablosunda olmayan bir kod TBLSTHAR tablosuna işlenebilir

c)      TBLSTHAR tablosundan silinen bir kayıda ait stok kodu otomatik olarak TBLSTSABIT tablosundan da silinir

d)     TBLSTSABIT ve TBLSTHAR tabloları bağlantılı olduğu için TBLSTSABIT tablosuna girilen her kayıt TBLSTHAR tablosuna işlenmelidir

e)      TBLSTHAR ve TBLSTSABIT tabloları ilişkli olduğundan TBLSTSABIT tablosundaki herhangi bir kayıt güncellenemez

29.  (NE) Satıcıya ciro edilmiş bir çek için aşağıdaki işlemlerden hangisi/hangileri yapılabilir?

                     I.            Satıcıdan iade alınabilir

                  II.            Tahsile çıkılabilir

               III.            Karşılıksız çıkabilir

               IV.            Ödendi yapılabilir

a)      I, II

b)      I, II, IV

c)      I, III, IV

d)     I, II, III

e)      I, II, III, IV

30.  (NE) Banka modülünde tanımlı bir rotatif hesap için hesap açılışı nasıl yapılır?

a)      Rotatif kredi açma işlemi ile

b)      Repo/vadeli hesap açma işlemi ile

c)      Spot kredi açma işlemi ile

d)     Rotatif hesaba kasa, dekont ya da banka havale/EFT/virman kaydı ile borç hareketi  girilerek

e)      Rotatif kredi tipli banka hesabı bilgi amaçlıdır, rotatif krediye ait faiz hesaplaması yapılamaz

31.  (NP) Özel fiyat sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)      Aynı tarih ve fiyat grubu için farklı döviz tiplerine göre satış fiyat listeleri tanımlanabilir

b)      Bir stok için farklı fiyat gruplarına ait fiyat listesi tanımlanamaz

c)      Tanımlanan fiyat listelerinin fatura belgelerinde otomatik gelmesi için, fiyat listesinin mutlaka fiyat grubu bilgisi ile cari hesapla ilişkilendirilmesi gerekir

d)     Fatura belgelerinde, belge tarihi için geçerli fiyat listesi yerine geçmiş tarihli fiyat listesindeki fiyatlar kullanılabilir

e)      Tanımlı fiyat listesi iptal edilemez, aynı tarih için geçerli yeni fiyat listesi tanımlanmalıdır

32.   (NP) Personel Bordro modülü ile ilgili bilgilerden hangisi hatalıdır?

a)      Personellerin ücretleri farklı döviz cinslerinden değil, sadece Türk Lirası ile takip edilebilir

b)      Bankalara gönderilmek üzere, personel maaş ödemeleri için text dosyalar oluşturulabilir

c)      Tanımlanan bazı parametrelere göre, personellerin izin hakedişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulabilir

d)     Maaş artışlarının geçmiş aylardan kaynaklanan farklarının hesaplanması sağlanabilir

e)      Tanımlanan parametreler yardımıyla kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları ve raporlamaları yapılabilir

33.  (NP) Muhasebeye doğrudan aktarım ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)      Entegrasyon havuzu kullanımı kapatılabilir

b)      Bazı kullanıcıların işlemleri entegrasyon havuzuna düşmeye devam edebilir

c)      Yevmiye kayıtları, ön muhasebeden kayıt girildiği anda oluşacaktır

d)     Ön muhasebeden girilen her bir kayıt için ayrı yevmiye fişi oluşabileceği gibi, kayıtların gün bazında oluşması da sağlanabilir

e)      Hiçbiri

34.  (NP) Esnek yapılandırma uygulaması için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)      Seri takibi ile beraber kullanılamaz

b)      Yapılandırma kodları en az iki özellikten oluşmalıdır

c)      Özellik tanımlamaları(renk-beden gibi) ile stok kodları eşleştirilemez

d)     Yapılandırma kodları stoklara bağlı olmak zorunda değildir, parametrik olarak tüm stoklarda kullanılabilir

e)      Hiçbiri

35.   (NP) Fatura modülünde alış/satış irsaliyelerini toplu faturalaştırma işlemi sırasında, mallar birleşsin mi seçeneğinin pasif gelmesinin nedeni ne olabilir ?

I – Seri uygulamasının açık olması

II- Karma koli uygulamasının açık olması

III- Herhangi bir depo tanımında “lokasyon takibi yapılsın mı” seçeneğinin işaretli olması

IV- Fatura parametrelerinde satırdaki açıklama parametrelerinin işaretli olması

a)      II ve IV

b)      I, II ve III

c)      I,II ve IV

d)     II veIII

e)      Hepsi

36.   (NP) Aşağıdakilerden hangisi NetPOS’ ta desteklenmemektedir?

a)      Satış toplam tutarına ya da satış toplam adedine verilebilecek kısıtlar ile belgeye oransal ya da tutarsal  olarak belge altı iskontosu  uygulanabilir

b)      Kredi kartı ile yapılan satış sonrasında oluşan matrah hareketlerinin vadesi geldiğinde otomatik olarak dekontlaştırılarak banka, cari ya da muhasebeye kayıt atması sağlanabilir

c)      Satış toplam tutarına ya da satış toplam adedine verilebilecek kısıtlar ile müşterilerin puan kazanması ve bir sonraki alışverişlerinde bu puanları kullanması sağlanabilir

d)     Form bazı güvenlik ile istenilen sahalar gizlenebilir

e)      Ndi modülünde tasarlanan ekranlar NetPOS Kasa uygulamasında kullanılabilir

37.   (NP) Demirbaş detay kodu tanımlamada aşağıdaki hesaplardan hangisi girilmez?

a)      Sabit Kıymet Muhasebe Kodu

b)      Değer Artış Fonu Hesabı

c)      Birikmiş Amortisman Muhasebe Kodu

d)     Çalışmayan Kısım Hesabı

e)      Çıkış Hesap Kodu

38.  (NP) Trigger yazımında, istenilen koşul sağlanmadığında ekrana mesaj döndürmek için kullanılan komut hangisidir?

a)      Turnback

b)      Raiserror

c)      Stop

d)     Rollback

e)      Hiçbiri

39.  (NP) Aşağıdakilerden hangisi Satıştan Üretim Sonu Kaydı işlemi için söylenemez ?

a)      Verilen kısıtlara uyan satış faturaları/ irsaliyelerinden üretim sonu kayıtlarının otomatik oluşturulması sağlanır

b)      Her mamul için ayrı ayrı üretim sonu kaydı fişi oluşturulabileceği gibi, tüm mamuller için tek bir fişte oluşturulabilir

c)      Stok giriş-çıkış hareketlerinin oluşabilmesi için üretim sonu kayıtları ekranında “Kayıtlara Geçsin” parametresi işaretliyken “Fiş Üret” butonuna basılmalıdır.

d)     Oluşturulan üretim sonu kaydı fişlerinde bileşen miktarları değiştirilebilir

e)      Stok bakiyesi eksi  veren stoklar için üretim sonu kayıtlarının otomatik olarak oluşturulması sağlanır

40.  (NP) Depo Kontrol İşlemi hangi amaçla kullanılır?

a)      Alış/satış irsaliyelerindeki stok miktarı ile depoya giren ya da sevkiyat sırasında depodan çıkan miktarı karşılaştırarak aradaki farkı listeler ve isteğe bağlı olarak, irsaliye miktarının depodan giren/çıkan miktar olarak değişmesini sağlar

b)      Lokal bakiye raporu ile stok hareketlerinden alınan depo bakiyelerinin herhangi bir nedenden dolayı eşit olmaması durumunda, lokal depo bakiye raporunun güncellenerek, iki raporun eşitlenmesini sağlar

c)      Eksi bakiye veren depolar listelendikten sonra seçimi yapılan depolar için Devir tipli Ambar Giriş Fişi oluşturarak, depo bakiyelerinin sıfırlanmasını sağlar

d)     Sayım miktarları ile stok miktarları karşılaştırılarak eksik/fazla bakiye veren depolar için devir tipli giriş/çıkış hareketi oluşturulmasını sağlar

e)      Bir depoya ait tüm hareketlerin farklı bir depoya taşınmasını sağlar

41.   (NP) İki kalemden oluşan bir ithalat işlemi sırasında, 200 TL Navlun, 800  TL  Gümrük Vergisi ödenmiştir. İthal edilen stokların miktar ve fiyatları aşağıdaki gibidir. İthalat kapatma sonucunda stok hareketlerindeki birim fiyatlar ne olmalıdır?

Stok             Miktar                    Fiyat

A                 100                           10

B                 200                           20

a)      A= 10 ; B=20

b)      A= 10,2 ; B=20,8

c)      A= 12 ; B= 24

d)     A=13,33 ; B= 23,33

e)      A= 20 ; B=40

42.  (NP) Satın alma teklif siparişleştirme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Aynı carinin farklı teklifleri tek siparişte birleştirilebilir

b)      Teklif içindeki kalemlerden seçim yapılarak istenenlerin siparişleştirilmesi yapılabilir

c)      Aynı talebe gelen teklifler arasından istenen kalemler seçilerek siparişleştirilebilir

d)     İstenen teklif kalemi parçalanarak birden fazla sipariş oluşrulabilir

e)      Farklı carilere ait taleplere gelen teklifler birleştirilerek tek bir sipariş oluşturulabilir

 

43.  (NP) Kalite Kontrol modülünde bulunan Kalite Grup Tanımlamaları, aşağıdakilerden hangisine dikkat edilerek yapılmalıdır?

a)      Aynı satıcıdan alınan birden fazla stoğun aynı kalite grubunda yer alması

b)      Aynı personel tarafından kalite kontrolü yapılacak olan stokların aynı kalite grubunda yer alması

c)      Aynı örnekleme miktarları olan stokların aynı kalite grubunda yer alması

d)     Aynı kalite departmanında kontrol edilen stokların, aynı kalite grubunda yer alması

e)      Aynı kalite deposuna girişi yapılan stokların aynı kalite grubunda yer alması

44.  (NP) İş emri takibi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)      İş emriyle reçete saklanarak bileşenlerde değişiklik yapıldığında, bu değişiklik mamulün orijinal reçetesine de yansır

b)      Bir iş emrinin tarih/miktar sahasında değişiklik yapılması halinde, bu iş emri numarası, yarı mamüllere ait iş emirlerinin Ref.İş Emri sahasında yazıyor ise, değişikliğin yarı mamullerin iş emirlerinde de otomatik yapılması sağlanabilir

c)      İş emri girişine, ekstra bilgi girişinin yapılabileceği kullanıcı tanımlı sahaların eklenmesi mümkündür

d)     Referans iş emri numarası ile, bir mamule ait iş emri numarası ile yarı mamuller için verilen iş emirlerinin de takibi yapılabilir

e)      Aynı stoğun bir siparişte birden fazla tekrarlanması halinde, kaçıncı satırdaki stok için iş emri oluşturulduğu takip edilebilir

45.  (NP) M1 mamülü 1 adet H1 bileşeninden oluşmaktadır. H1 hammaddesinin reçetedeki kullanım önceliği 1, üretim sonu kaydındaki alternatif politikası ise “Öncelik sırasında stok bakiyesi”dir. H1 hammaddesinin alternatifleri ise aşağıdaki gibidir.

Alternatif kodu               Öncelik           Miktar                       Bakiye

H2                                    2                      1                      100

H3                                     3                      1                      300

H1 hammedesinin bakiyesi 100 iken M1 mamülünden 250 birimlik üretim sonu kaydı girildiğinde, hangi bileşenden kaç birimlik çıkış gerçekleşir?

a)      H1-250 adet

b)      H3-250 adet

c)      H1-100

d)     H1-100; H2-100; H3- 50

e)      H2-100; H3-150

46.  (NP) Bir bileşenin, bağlı bulunduğu tüm reçetelerde, farklı bir bileşen ile değiştirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

a)      Alternatif malzeme tanımlama

b)      Reçete kaydı

c)      Hammaddeden reçete düzenleme

d)     Reçete devri

e)      Planlanan bileşen değişiklikleri

47.   (NP) Koşul uygulaması için aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)      Bir müşteri için birden fazla koşul kontrol edilerek, bu koşullardaki iskonto oranlarının toplamının belgeye yansıtılması sağlanabilir

b)      Müşterinin hakettiği mal fazlası iskontosu miktarının, fatura belgelerinde girilen tüm kalemlerin toplamı üzerinden hesaplanması sağlanabilir

c)      Bir stok için fatura belgelerinde belirli miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek otomatik satır iskontosu yapılabilir

d)     Genel koşul tanımlamalarında girilen Vade Kodu ile, müşterinin fatura ödemelerini hangi ödeme planına göre yapacağı belirlenir

e)      Fatura belgelerinde girilen toplam miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek otomatik genel iskonto hesaplanabilir

48.  (NP) Cari risk takibi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Birden fazla müşterinin toplam riskinin tek bir müşteri gibi kontrol edilmesi sağlanabilir

b)      Alınan teminat mektuplarının, müşteri riskini pozitif yönde etkilemesi sağlanabilir

c)      Risk takibi yapılan öğeler/belgeler için ayrı ayrı kısıtlar verilerek, ilgili öğenin/belgenin risk toplamındaki değeri isteğe göre düzenlenebilir

d)     Fatura belgelerinde risk kontrolü ilk olarak toplamlar sayfasına geçiş sırasında yapılır

e)      Fatura belgelerinde müşteri riskleri kontrol ediliyorsa, herhangi bir müşteriye fatura girilebilmesi için, mutlaka risk tanımlaması yapılmış olmalıdır

49.  (NP) Hareketleri aşağıdaki gibi olan cari hesap için 28.02.2010 tarihi için döviz farklarını kapatma işlemi çalıştırıldığında cari hesaba işlenen hareketler ne olur? (28.02.2010 USD kuru: 1,53 EUR kuru: 2,09)

Tarih Tip Açıklama Borç Alacak Döviz Tipi Döviz Tutarı
01.01.2010 B FATURA 148,00 0,00 USD 100,00
01.01.2010 B FATURA 214,00 0,00 EUR 100,00
20.01.2010 B FATURA 217,50 0,00 USD 150,00
31.01.2010 A KUR FARKI 4,50 0,00 USD 0,00
31.01.2010 A KUR FARKI 0,00 7,00 EUR 0,00
15.02.2010 B FATURA 150,00 0,00 USD 100,00

 

a)      Döviz tipi=USD; TL tutar=15,50 Alacak; Döviz tipi=EUR; TL tutar=2 Alacak

b)      Döviz tipi=USD; TL tutar=15,50 Borç; Döviz tipi=EUR; TL tutar=2 Borç

c)      Döviz tipi=USD; TL tutar=20 Borç; Döviz tipi=EUR; TL tutar=5 Alacak

d)     Döviz tipi=USD; TL tutar=20 Alacak; Döviz tipi=EUR; TL tutar=5 Borç

e)      Döviz tipi=USD; TL tutar=3 Borç

50.  (NP) Faturalaştırılan irsaliyelerin saklanması hakkında aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

                     I.            Faturalaştırılan irsaliyeye ait stok hareketi silinmez, miktarı sıfırlanır

                  II.            Faturalaştırılan irsaliye kalemleri satış irsaliyeleri menüsünden çağrılarak izlenebilir

               III.            İhracat/ithalat tipli satış irsaliyeleri hiçbir zaman saklanmaz

a)      I, II

b)      I,II, III

c)      II

d)     II, III

e)      I, III

51.  (NM) Üretim akış  kontrol ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)      Üretim sonu kaydının, Üretim Akış Kontrol modülünden oluşturulabilmesi için, mamüle ait stok planlama kaydında üretim sonu kaydı yeri UAK olmalıdır

b)      Üretim akış kaydı girilen operasyon tamamlandığında, iş emirlerine ait üretim miktarı ve üretim bitiş zamanı belirtilir

c)      İlgili ürünün reçetesinde en azından bir operasyon UAK’a dahil olmalı ve en son gerçekleşen operasyon için son operasyon seçeneği işaretlenmiş olmalıdır

d)     Üretim akış kontrol  kaydında girilen stoklar için stok planlama kayıtlarında üretim süresi mutlaka girilmiş  olmalı

e)      Üretim akış kontrol  kaydı girilebilmesi için, iş emri kapalı olmamalıdır

52.  (NM) Ürün ağaçlarında doğrudan kullanılmayan ancak üretim esnasında sarf edilen malzemelerin, kullanılan mamullerin maliyetini etkilemesi için aşağıdaki maddelerden hangisinin/hangilerinin yapılması gerekir?

                     I.            Maliyet muhasebesi parametrelerinde “Ana Grup bazında yapılan sarflar mamüllere yedirilsin” parametresi işaretli olmalıdır

                  II.            İlgili mamul grupları için “Hammadde Sarfları Ana-Grup Bazında “ parametresi işaretli olmalıdır

               III.            Ambar çıkış fişi ile ilgili malzemelerin çıkışı yapılmalı ,hareket türü=C-üretim, Çıkış yeri=A-Ana maliyet grubu olmalı

               IV.            İlgili mamul grupları için hammadde dağıtım anahtarları “Üretim miktarları oranı “ olmalı

a)      I

b)      I, II

c)      II, III

d)     I, II, III

e)      I, II, III, IV

53.  (NM) MRP modülünde bulunan iş emri/sipariş dengeleme uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Malzeme gereksinimlerinin hesaplanması sırasında açık satıcı siparişi ve iş emirleri dikkate alınmaz

b)      Dengeleme sırasında, program tarafından gerçekleştirilen planlanan sipariş-mevcut sipariş eşleştirmelerinde değişiklik yapılamaz

c)      Planlamanın ürettiği ihtiyaçlardan hangilerinin dengelemeye dahil edileceği kısıtlarla belirlenir ve uygulanan kısıtlar bir oturum kodu ile saklanır

d)     Siparişler dengelenirken, planlanan siparişler, mevcut siparişlerin tarihleri dikkate alınarak eşleştirilir

e)      Planlanan siparişi karşılayabilen kayıtlı sipariş bulunamazsa, gereken miktarda yeni sipariş yaratılır

 

54.  (NM) Aşağıdakilerden hangisi hammaddeler için, aylık ağırlıklı ortalama yöntemine göre alınan Serbest Maliyet Ambar Raporunda, Gerçek Bakiye ile Kalan Bakiye değerlerinin farklı olmasının sebebi olamaz?

a)      Maliyet oluşturma işlemi çalıştırıldıktan sonra ilgili stok için alış faturası girilmiş olması

b)      Maliyet oluşturma işlemi çalıştırıldıktan sonra ilgili stok için satış faturası girilmiş olması

c)      Maliyet oluşturma işlemi çalıştırıldıktan sonra ilgili stok için miktarsız maliyet girilmiş olması

d)     Maliyet oluşturma işlemi çalıştırıldıktan sonra ilgili stok için lokal depolar arası  transfer fişi girilmiş olması

e)      Raporun, maliyet oluşturma işlemi çalıştırılmadan alınmış olması

55.  (NM) Aşağıdaki script kodu İş akış kayıtları koşul tanımlamalarına yazıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi gerçekleşir?

 

query = “SELECT TOP 1 STGRUP_KODU FROM TEKLIFTRAOTR WITH(NOLOCK) WHERE ” & _

        “STHAR_GCKOD=’G’ AND FATIRS_NO='” & TBLTEKLIFMAS_FATIRS_NO(0) & “‘  ” & _

        “STHAR_FTIRSIP=’C’  ” & _

        “ORDER BY SIRA”

 

NETDB.recsql(query)

 

PrmGrupKodu = NETDB.fields(0).asstring

 

NETDB.close

 

IF PrmGrupKodu = “L2” or PrmGrupKodu = “M2” THEN

   OK = TRUE

  ELSE

   OK = FALSE

END IF

 

a)      Satış Teklif kalemlerinin ilk sırasındaki stoğun grup kodu L2 veya M2 ise belge ilgili iş akış kaydına dahil edilecektir

b)      Satınalma Teklif kalemlerinin ilk sırasındaki stoğun grup kodu L2 veya M2 ise belge ilgili iş akış kaydına dahil edilecektir

c)      Satınalma Talep kalemlerinin ilk sırasındaki stoğun grup kodu L2 veya M2 ise belge ilgili iş akış kaydına dahil edilecektir

d)     Satış Teklif kalemlerinin ilk sırasındaki stoğun grup kodu L2 veya M2 ise belge ilgili iş akış kaydına dahil edilmeyecektir

e)      Satınalma Talep kalemlerinin ilk sırasındaki stoğun grup kodu L2 veya M2 ise belge ilgili iş akış kaydına dahil edilmeyecektir

56.   (NM) 1 birim Mamul üretimi için 2 birim yarımamül, 1 birim yarımamül için de 3 birim hammadde kullanılmaktadır. Bu stoklara ilişkin planlama kayıtları aşağıdaki gibidir.

Stok kodu Bildirim/Üretim Süresi Satıcı Siparişi Miktarı İş Emri Miktarı Stok Bakiyesi
Mamul 1   2 1
Yarımamul 2     10
Hammadde 3 20   2

 

Mamul için teslim tarihi 27.12.2010 olan 10 birimlik müşteri siparişi alınmıştır. Baz tarihi 30.12.2010 olarak gereksinim planlama çalıştırılmıştır. Ardından stok, mamul, sipariş ve iş emri bakiyeleri dikkate alınarak malzeme gereksinimleri hesaplandığında, hammadde stoğu için oluşturulacak satıcı siparişinin tarihi ve miktarı ne olur?

a)      Sipariş tarihi= 27.12.2010; Miktar= 2

b)      Sipariş Tarihi= 27.12.2010; Miktar=60

c)      Sipariş Tarihi= 24.12.2010; Miktar= 2

d)     Sipariş Tarihi= 24.12.2010; Miktar= 24

e)      Sipariş Tarihi= 24.12.2010; Miktar= 22

57.  (NM) Netsis Dahili Extend Raporlama (NDER) için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I-                   Hazırlanan raporlar modül menülerine Kullanıcı Raporları başlığı ile eklenebilirler

II-                Raporun hazırlanması sırasında Netsis tarafından verilen hazır fonksiyonların yanı sıra, ek fonksiyonlar bölümünden vbscript dili ile hazırlanan ek fonksiyonlar da kullanılabilir

III-             NetsisGroupBy fonksiyonu ile, belirli bir tablo ya da görüntüdeki bilgiler, seçilen sahaya göre gruplanarak listelenebilir

IV-             Raporun açılışı sırasında, veritabanındaki  bazı değerlerin otomatik olarak rapor sayfasına getirilmesi sağlanabilir

a)      I, III

b)      II, III, IV

c)      II, IV

d)     III, IV

e)      Hepsi

58.  (NM) Maliyet Muhasebesi/Maliyet Hesaplatma işleminde sorgulan Genel Safha Sayısı, aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade eder?

a)      İşçilik, amortisman, genel üretim ve diğer tanımlanan üretim giderlerinin hangi sırada mamul maliyetlerine ekleneceğinin tanımlandığı alandır

b)      Birden fazla safhadan oluşan mamul üretimi varsa, kaçıncı safha için maliyet hesaplanacağının belirlendiği alandır

c)      Maliyet ana safhaları arasında geriye dönüşler olması halinde, geriye dönüş sayısının bir fazlasının girileceği alandır

d)     Ana masraf merkezlerinin hangi sırada işlem gördüğünün girildiği alandır

e)      Maliyet hesaplama sırasında, “malzeme maliyetlerinin hesaplanması”, “mamul grupları malzeme maliyetleri”, “giderlerin maliyete eklenmesi” gibi işlemlerin hangi sırada yapılması istendiğinin girildiği alandır

59.  (NM) Perakende Analiz Değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)      01/01/2010 – 31/12/2010 tarihleri arasında prim değerlendirme sayısı 12 ise, 1 yıl boyunca 12 kez prim hesaplanacaktır

b)      Uygulamada, alış  tipli prim sözleşmeleri için prim alış faturası, satış tipli prim sözleşmeleri için prim satış faturası kesilmektedir.

c)      Nakliye, montaj vb tipteki belgelerin de ürünlerin maliyetlerine dağıtılması mümkündür

d)     Firmaların gerçekleştirdikleri alım ve satımlardan doğan prim tutarları program tarafından hesaplanarak, otomatik olarak sipariş ya da fatura belgeleri ile belgelenebilir

e)      Hizmet prim tutarlarının, prim hesaplanan ürünlere dağıtılarak ürün maliyetlerine yedirilip, maliyetlerin düşürülmesi ya da ürünlerin karlılıklarının artırılması sağlanabilir

60.  (NM) Nesnelerin ekran girişlerinde görsel bütünlüğü sağlamak açısından grid veya saha rehberleri tanımlamalarında ya da rapor amaçlı olarak kullanılacak görüntülerin (view) tanımlandığı bölüm hangisidir?

a)      Nesne Tanımlama

b)      Görüntü oluşturma

c)      Şablon oluşturma

d)     Nesne Görüntü Girişi

e)      Grid Tanımlamaları