Arşiv

Posts Tagged ‘İrsaliye Numarası’

Faturalara Bağlı İrsaliye Tarihlerini ve Numaralarını Getiren Fonksiyon !

22 Nisan 2011 Yorum bırakın
CREATE FUNCTION [dbo].[IRSALIYE] (@Fatno VARCHAR(15),@Cari TDBCARIKOD)     
RETURNS VARCHAR(2000)     
AS     
BEGIN     
DECLARE @str2 VARCHAR (2000)
SET @str2=''
SELECT @str2 = @str2	+ ISNULL(CONVERT(VARCHAR(10),IRSALIYE_TARIH,104)
						+ ' ' 
						+ SUBSTRING(IRSALIYE_NO,10,6),'') 
						+ ', '
FROM (SELECT DISTINCT IRSALIYE_NO,IRSALIYE_TARIH
     FROM TBLSTHAR 
      WHERE FISNO=@Fatno AND IRSALIYE_NO IS NOT NULL AND 
STHAR_ACIKLAMA = @Cari AND STHAR_BGTIP = 'F' AND STHAR_FTIRSIP='1') V1
Return @str2
End
Reklamlar